מודעות לפרטיות בהשכלה הגבוהה בעידן הלמידה הדיגיטלית

דר קלאוזנר, טל סופר, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשנים האחרונות התרחבו תקנות הפרטיות ואבטחת מידע הנועדו להעניק הגנה על המידע האישי שהפרט משתף ברשת. התקנות משליכות בין היתר על המוסדות האקדמיים המקבלים מידע על הסטודנטים דרך שימוש בטכנולוגיות לניתוח למידה כחלק מתהליכי הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה. על אף כי השימוש בטכנולוגיות אלו יכול לשפר את הלמידה של הסטודנטים, איסוף הנתונים אודותיהם עלול להוביל לפגיעה בהיבטי פרטיות ובכך ליצירת סוגיות אתיות. מטרת מחקר זה הינה לבחון את עמדותיהם של סטודנטים כלפי פרטיות בהשכלה הגבוהה לאור השימוש ההולך וגובר בטכנולוגיות למידה. על מנת לבחון את תפיסות הפרטיות, הועברו שאלונים שבדקו את עמדות הסטודנטים (N=1,014). ממצאי המחקר מראים כי סטודנטים לא מודעים להשלכות על פרטיות הסטודנטים בעקבות שימוש בטכנולוגיות; הסטודנטים סומכים על איסוף ושימוש הנתונים על ידי המוסדות האקדמיים אך גם רוצים שקיפות אודות תהליכים אלו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: אינה בלאו, אבנר כספי, יורם עשת-אלקלעי, ניצה גרי, יורם קלמן, תרצה לוטרמן)
Place of Publicationרעננה
Pages16 (2021), 245ע-250ע
Number of pages235
StatePublished - 2021

IHP publications

  • ihp
  • College students
  • Data protection
  • Education, Higher
  • Information networks
  • Information technology
  • Privacy

Cite this