מבוא למשנה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מבקש לבחון את המשנה הן כפרקטיקה בית מדרשית הנמשכת לכל אורך תקופת התנאים, הן כחיבור מסוים שנערך בראשית המאה השלישית ושהוא תוצאת פרקטיקה זו. בחלק הראשון תוצג המשנה כפי שהיא לפנינו, וינותח אופייה וסגנונה הייחודי. בחלק השני יעבור המחבר לניתוח היסטורי של שלבי התהוות המשנה ורבדיה השונים. בחלק השלישי יבחן את המקורות השונים של ההלכה שבמשנה. בחלק הרביעי יבחן את עריכת המשנה על ידי רבי, והפיכתה מאוסף מקורות לחיבור ערוך ומחושב. בחלק זה יציג המחבר וינתח את הגישות המחקריות השונות בשאלת מגמת עריכת המשנה. בחלק החמישי תיבחן המשנה במבט סינכרוני, וינותח אופייה כמערכת נורמטיבית העומדת לעצמה. מתוך כל אלה יחד יבקש המחבר להבין חיבור מהפכני זה וטיבו.
Original languageHebrew
Title of host publicationספרות חז"ל הארץ-ישראלית
Subtitle of host publicationמבואות ומחקרים
Editorsמנחם כהנא, ורד נעם, מנחם קיסטר, דוד רוזנטל
Place of Publicationירושלים
Pages1-64
Number of pages64
Volume1
StatePublished - 2018

IHP publications

 • ihp
 • Controversy (Jewish law)
 • Editing
 • Eretz Israel -- History -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
 • Eretz Israel -- History -- 70-638, Destruction of the Second Temple to rise of Islam
 • Hebrew language -- Style
 • Hebrew language, Talmudic
 • Jewish law
 • Jewish law -- History
 • Mishnah
 • Structuralism
 • Tannaim
 • ארץ-ישראל -- היסטוריה -- תקופת בית שני (587 לפנה"ס- 70 לספירה)
 • ארץ-ישראל -- היסטוריה -- תקופת המשנה-תלמוד (70-550 לספירה)
 • הלכה -- היסטוריה
 • מחלוקת (הלכה יהודית)
 • משנה
 • משפט המקרא
 • סגנון (בלשנות) -- שפה עברית
 • סטרוקטורליזם
 • עריכה
 • שפה עברית -- תקופת חז"ל
 • תנאים

RAMBI publications

 • rambi
 • Mishnah -- Criticism, Redaction
 • Mishnah -- Criticism, Textual
 • Mishnah -- Criticism, interpretation, etc

Cite this