מבוא לחקר החברה הערבית-פלסטינית בישראל: המשׂגה פרדיגמטית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מבוא זה חותר למיון המחקר הקיים אודות החברה הערבית־פלסטינית בישראל על בסיס השונות האפיסטמולוגית העומדת ביסודו. חשיבות מיון זה כפולה. ראשית, הוא מעורר מודעות תיאורטית כללית לקשר בין הנחות יסוד אפריוריות ובלתי־מוצהרות בנוגע למחקר לבין אופן ביצועו ולהיבטים השונים של התופעה הנחקרת. חילוץ הנחות היסוד האפריוריות יש בו כדי להעמיק את ידיעתנו ומודעותנו להתניות התיאורטיות והמתודולוגיות של מחקרים שונים העוסקים בחברה הנחקרת. כמו כן, יש בחילוץ כזה כדי לעורר מודעות לכך שמחקרים שונים עוסקים במגוון היבטים של החברה הנדונה, והבחירה בהיבטים אלה אינה אקראית או מקרית. במילים אחרות, מדובר בהפניית אור הזרקורים לנקודת המבט הדומיננטית במחקרים אלה ולהשלכותיה על מניעי המחקר, על תכניו ועל מסקנותיו. שנית, חשיבות מיון המחקר העוסק בחברה הערבית־פלסטינית בישראל נובעת מההקשר שבתוכו המחקר קיים, ומיכולתו של מיון זה להאיר לא רק את התופעה הנחקרת, אלא גם את חשיבות מאפייני הקשריו על התופעה עצמה. משמע, העיסוק במחקרים הדנים בחברה הערבית־פלסטינית בישראל יכול לשפוך אור על מיקומה של חברה זו בהקשרה הישראלי והפלסטיני, ואילו האופן שבו מחקרים שונים ממקמים אותה מסייע לנו להבין אותה, ובה בעת מאפשר לנו להתוודע להתייחסות המחקר להקשרה הישראלי והפלסטיני (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשליטה וקוץ בה: תמורות במדיניות המדינה כלפי אזרחיה הערבים והשפעתן על התנהגותם
Editorsאמל ג'מאל
Place of Publicationתל אביב
Pages9-34
Number of pages26
StatePublished - 2020

IHP publications

 • ihp
 • Adjustment (Psychology)
 • Arab-Israeli conflict
 • Knowledge, Theory of
 • Lustick, Ian -- 1949-
 • Nationalism
 • Palestinian Arabs -- History
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions
 • Research
 • אל-חאג', מאג'ד אבראהים
 • בשארה, עזמי
 • הסתגלות (פסיכולוגיה)
 • התנגדות (פוליטיקה)
 • זוריק, איליה
 • יחסי ישראל-ערב
 • לאומיות
 • לוסטיק, איאן
 • מחקר
 • סוציולוגים ביקרתיים
 • סמוחה, סמי
 • ערבים בישראל -- חברה
 • פלסטינאים -- היסטוריה
 • פרדיגמה
 • רכס, אלי (מזרחן)
 • תיאוריית הידע

RAMBI publications

 • rambi
 • Palestinian Arabs -- Research -- Israel

Cite this