מבוא: אזרחות, גוף, משפחה וייצוגים - זירות של מפגש בין מגדר לקפיטליזם

רונה ברייר-גארב, דנה אולמרט, ארנה קזין, יופי תירוש

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אסופת מאמרים זו מציגה זירות של מפגש בין מגדר לבין קפיטליזם. ברובם המכריע של המפגשים האלה מתקיימים יחסים "שוקיים": יחסים המתאפיינים במדידה מתמדת של עלות מול רווח. בעקבות דניאל בל (‏1976 ‏Bell ( ואחרים אנחנו מציעות לראות את מכלול היחסים החברתיים במערכת הקפיטליסטית כיחסי קנייה ומכירה, ושואלות מהי משמעותם של יחסים אלה כאשר הם חודרים אל העולמות הנתפסים - ולו באופן אידיאלי - כשונים מהותית מן השוק, כגון המשפחה והגוף. מהם התנאים המובילים לכך שמערכת המשפט מוכנה להכיר בשעות טיפול בילדים של מטפלת בשכר אך לא בשעות טיפול של בני משפחה? איך נכון למדוד את ערכם של חפצים שנוצרו בתוך תרבות של עבדות ועוני והפכו לאמצעי לצבירת הון ממשי וסימבולי, תוך ניתוקם מהקהילה שיצרה אותם ומשימושם המקורי? כיצד יש ליישב בין הכמיהה לחוות עונג אסתטי, להשתהות בו ולחלוק אותו עם אחרים, לבין הצורך לשווק תרבות בכלים שבהם משווקים מוצרי צריכה אחרים? (מתוך המאמר) בהתאם להבנתנו את המפגשים בין מגדר לקפיטליזם כיחסים בעלי היגיון כלכלי וצרכני בעצמם, האסופה מאורגנת בארבעה שערים הלוכדים את מגוון המפגשים שמתקיימים בין תרבות לבין כלכלה: שוק האזרחות, כלכלת הגוף, משפחה וכסף ותעשיית הייצוגים.
Original languageHebrew
Title of host publicationקפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק (קובץ בעריכת רונה ברייר-גארב, דנה אולמרט, ארנה קזין ויופי תירוש)
Place of Publicationרעננה
Pages9-40
Number of pages32
StatePublished - 2017

IHP publications

  • ihp
  • Capitalism
  • Consumers
  • Economics -- Sociological aspects
  • Families
  • Feminism
  • Neoliberalism
  • Sex
  • Sex discrimination
  • Women -- Legal status, laws, etc

Cite this