מאפיינים פסיכומטריים של הגרסה העברית לשאלון SHALOM לרווחה רוחנית

נחום אלחי, יעקב בכנר, שרה כרמל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרות: על רקע התפתחות מחקר הרוחניות בעולם, ובפרט על רקע תהליך קידום התערבויות יישומיות לקידום הרווחה הרוחנית של אוכלוסיות מגוונות, גובר הצורך בכלי מחקר מתוקפים ומהימנים להערכת הרווחה הרוחנית. שאלון SHALOM מאופיין בתפיסה רב-ממדית של רוחניות. בשאלון התייחסות כפולה הן לסולם הערכים הרוחני והן למימוש ערכים אלו בחיי היום יום, וכן שמירה על הימנעות מכניסה להיבטים דתיים. המחקר בוחן את המאפיינים הפסיכומטריים ואת המבנה הגורמי של שאלון SHALOM של פישר (Fisher, 2011) בגרסתו העברית. שיטות: במחקר השתתפו 341 נשאלים. כלי המחקר כלל את שאלון SHALOM וכן שאלונים לבחינת שביעות הרצון מהחיים, רצון לחיות, רווחה כללית, תפיסת בריאות סובייקטיבית, דיכאון, חרדת מוות ומיתה. המבנה הגורמי של SHALOM הוערך באמצעות ניתוח גורמים מסביר (Exploratory Factor Analysis - EFA), וכן נבחנה התקפות הבו-זמנית (Concurrent Validity) של הסולם. תוצאות: ניתוח הגורמים המסביר תמך במבנה הארבע-ממדי, כפי שדיווחו גומז ופישר (Gomez & Fisher, 2003). התקפות הבו-זמנית נתמכה על ידי הקשר החיובי בין שאלון SHALOM לבין שאלוני שביעות רצון מהחיים, רצון לחיות, רווחה כללית ותפיסת הבריאות של הנשאלים, וכן על ידי הקשר השלילי למדדי דיכאון וחרדת מיתה. מקדמי המהימנות הפנימית של הסולם נמצאו גבוהים. מסקנה: ממצאים אלו מלמדים כי הגרסה העברית של שאלון SHALOM תקפה וראויה לשמש כלי יעיל במחקר הרוחניות בישראל.
Original languageHebrew
Pages (from-to)51-65
Number of pages15
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמ"ד
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP publications

  • ihp
  • Older people
  • Questionnaires
  • Spiritual life
  • Spirituality
  • Well-being
  • קשישים
  • רווחה נפשית
  • רוחניות
  • שאלונים

Cite this