מאפייניהם של סכסוכי ירושות בישראל - ממצאי מחקר אמפירי

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מאמר זה נובע מאחד מהפרויקטים האמפיריים הגדולים ביותר שנערכו אודות הליכי ירושה בעידן העכשווי. הפרוייקט הניב מאמרים רבים, העוסקים בנושאים מגוונים, לרבות בתוכנן של צוואות, בהיבטים המגדריים של הורשה, בהתנהלות בתי הדין הרבניים בהליכי הורשה, במס עיזבון ועוד. במאמר זה אתמקד במאפייניהם הסוציו-משפטיים של סכסוכי ירושה. אראה כי סכסוכי ירושה משפטיים הם אירוע נדיר, וכי כתיבת צוואה מעלה את הסבירות לסכסוך ואראה, כי ברוב המקרים לא מדובר בבני אותה משפחה גרעינית, אלא בצדדים רחוקים או זרים זה לזה. לבסוף, אצביע על זיקות אפשריות בין רקע קבוצתי מסויים לבין סכסוכי ירושה, ועל תוצאות סכסוכי הירושה המשפטיים, המתעלמות תדיר מרצונו הלכאורי של המצווה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)79-100
Number of pages22
Journalהון משפחתי
Volumeא'
Issue number3
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Inheritance and succession
  • Quarreling
  • Wills
  • דיני ירושה
  • מחלוקת
  • צוואות

Cite this