לשון תשתית, מגע בין לשונות, ריבוד חברתי ומשתני לשון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בהשפעת לשונות התשתית והמגעים בין לשונות על התפתחות הלשון והתגוונותה. הלשון העברית השתנתה מאוד בשנות התחיותה בדיבור בישראל, וקצב השינויים בה רב מקצב השינויים בלשונות רבות בעולם, בגלל דרך התחיותה ובגלל גורמים חברתיים שונים. לשונות התשתית עיצבו את גיבושה של העברית הישראלית למרות ידע העברית שבמקורות. הריבוד החברתי הביא להעדפת הגיות מסוימות מאחרות. הריבוד החברתי ועמו הריכוז החברתי של אוכלוסיות עולים באיזורים מסוימים בישראל הביאו להתגבשות מיוחדת של תת-לשונות בעברית בהגייה, באוצר המילים והמשמעים, בדרכי ההתבטאות התחבירית ובדרכי השיח. הלשון העברית ממשיכה להשתנות בהתמדה בהשפעת לשונות זרות, בעיקר האנגלית האמריקנית, ובהשפעת ההתרחקות של דוברי הלשון, שרובם אינם דתיים, מן המקורות הספרותיים העבריים הישנים. כך נוצר מרחק לשון בין הדוברים המבוגרים לבין הצעירים. יתר על כן, הפער החברתי עומד בעינו. בהיבטים סוציולוגיים רבים נבחנים ההבדלים בין האוכלוסיות הנמצאות בתחתית הפירמידה מבחינה חברתית-כלכלית לבין מי שבראשה. פערים אלו ניכרים גם בלשון, ויש פעפוע מתמיד מן הלשון שבתחתית הפירמידה אל האוכלוסיות שבראשה. לעברית המתחדשת נוצרת איפוא תשתית חדשה המתגוונת ומחליפה פניה בהתמדה בשל גורמים חברתיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)55-71
Journalכרמלים: לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות
Volumeיא
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Hebrew language -- History
 • Hebrew language, Modern
 • Languages in contact
 • Sociolinguistics
 • Substratum (Linguistics)
 • השפעות לשוניות
 • לשון תשתית
 • סוציולינגויסטיקה
 • שפה עברית -- היסטוריה
 • שפה עברית -- תקופה מודרנית

Cite this