לצייר אנרגיה: יצירת ייצוגים חזותיים כדי ללמוד ולהבין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג מודל הוראה שמשלב פעילויות שבהן תלמידים
יוצרים ייצוגים חזותיים )ציורים, תרשימים( כדי ללמוד ולהבין
נושאים במדעים, ובוחן את תפקיד המורה בהובלת גישה
חינוכית זו. נתמקד בהתנסות כיתתית אחת של ארבעה
שבועות סביב יחידת לימוד העוסקת בהמרות אנרגיה. יחידת
הלימוד משלבת פעילויות יצירה עצמית של ייצוגים חזותיים
הכוללים: יצירה אישית של ייצוגים חזותיים לתיאור המרות
אנרגיה בתופעות שונות, דיונים בקבוצות קטנות שבהן יוצרים
יחד ייצוגים חזותיים לתיאור המרות אנרגיה ודיונים כיתתיים על
עקרונות מדעיים סביב ייצוגים חזותיים נבחרים של תלמידים.
המאמר מסביר ומדגים כיצד היבטים של גישה זו מעודדים
יצירת מבנים חדשניים של למידה והוראה, מקדמים דיאלוג
אותנטי ומאפשרים לתלמידים לבטא ולהביע את הרעיונות
שלהם בדרכים מקוריות וייחודיות. עם זאת הגשמת ההזדמנויות
האלה מחייבת שינוי בתפיסת תפקידו של המורה בכיתה,
ולעתים כרוכה בצורך לאתגר תפיסות אפיסטמולוגיות של
התלמידים ושל המורה. נדון בפוטנציאל הטמון ביישום גישה זו
לאימוץ של פרקטיקות חינוכיות מתקדמות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)54-63
Journalקריאת ביניים: בטאון למורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
Volume22-23
StatePublished - 2014

Cite this