'לנעוץ ציפורניהם בארצנו הקדושה': הרפורמים כתנועה ודימוי בדרשנות העממית בחרדיות המזרחית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר שלפנינו אסביר את פומביות היחס הרעיל אל הרפורמים בדרשנות העממית החרדיות המזרחית. איני מבקש להסתפק בהשפעת האידאולוגיה החרדית-אשכזנית; אני מביא בחשבון גם את הסביבה הדתית הנזילה שבתוכה מתמקמים רבנים ודרשנים ספרדים, בין החברה החרדית לציביור המזרחי הלא חרדי. אם בעבר הובלטה עבודת הרצף בין שתי סביבות אלה, הרי יש לתת את הדעת לניסיונות להגבילה. בחלק הראשון ארחיב במשמעות דימוי היעדרה של התנועה הרפורמית מתולדות קהילות יהודי ארצות האסלאם. בחלק השני אתמקד בשימוש הרטורי והפוליטי הרעיל במסמן הקטגורי המורחב, 'רפורמי', בעשור האחרון (2020-2010). בחלק האחרון אנסה להסביר את פשר השיח הזה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהתנועה הרפורמית בישראל: מבטים על זהות ועל קהילה
Editorsאלעזר בן לולו, עופר שיף
Place of Publicationשדה בוקר
Pages162-182
Number of pages21
StatePublished - 2022

IHP publications

  • ihp
  • Mizrahim
  • Reform Judaism
  • Reform Judaism -- Israel
  • Ultra-Orthodox Jews

DanaCode

  • DanaCode
  • 124610039

Cite this