למידה לאורך החיים בטכניון: תפיסות כלפי למידה מרחוק וחוויות לימודיות של סטודנטים

ראניה חוסן-פראג', מירי ברק, יהודית דורי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מציג מחקר שליווה פיתוח שני קורסים בשיטת למידה מרחוק ובדיקת השפעתם על תפיסות הסטודנטים וחווית הלמידה שלהם. אוכלוסיית המחקר כללה 105 סטודנטים מוסמכים מתחום ההנדסה והמדעים מחולקים לשתי קבוצות: קבוצה שלמדה בקמפוס פנים אל פנים ( N=70 ) וקבוצה שלמדה בשיטת למידה מרחוק ( N=35 ). כלי המחקר היה שאלון מקוון שכלל שאלות סגורות ופתוחות בנושא למידה מרחוק. ניתוח הנתונים נעשה על פי מודל המחקר המעורב המשלב ניתוחים איכותניים וכמותיים. מהממצאים עולה כי לסטודנטים שלמדו מרחוק היו עמדות חיוביות יותר כלפי חווית הלמידה שלהם בהשוואה לסטודנטים שלמדו פנים אל פנים. סטודנטיות שלמדו מרחוק היו בטוחות יותר ביכולתן לתקשר עם סטודנטים עמיתים ועם המרצה, זאת בהשוואה לגברים באותה קבוצה. עוד נמצא כי לסטודנטים בני עשרים עד שלושים יש עמדות חיוביות יותר כלפי איכות הלמידה מרחוק והתמיכה שקבלו מצוות ההוראה, זאת ביחס לסטודנטים מבוגרים יותר. ניתוח איכותני של תשובות הסטודנטים לשאלות הפתוחות הצביע על ארבע קטגוריות הקשורות ללמידה לאורך חיים דרך למידה מרחוק: היבט קוגניטיבי ומיומנויות מקצועיות, היבט אפקטיבי, אינטראקציה חברתית וניהול משאבים. בחינת תפיסות הסטודנטים והחוויות שלהם בלמידה מרחוק הינה הצעד הראשון לקראת פיתוח הדור הבא של קורסים מקוונים בהשכלה הגבוהה. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages115-121
Number of pages7
StatePublished - 2012

IHP Publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • College students
 • Computer-assisted instruction
 • Distance education
 • Learning
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • טכניון - מכון טכנולוגי לישראל
 • למידה
 • למידה מרחוק
 • סטודנטים
 • עמדות

Cite this