כשירות תרבותית בריפוי בעיסוק

Translated title of the contribution: Cultural competence in occupational therapy

ענת גולוס, ענת רווח, טל כהן

Research output: Working paper

Abstract

מקצוע הריפוי בעיסוק מתמקד בהשפעה החיובית שיש לעיסוק על האדם וביכולותיו לזהות עיסוקים בעלי משמעות עבורו ולקחת בהם חלק. ההנחה הבסיסית של המקצוע מבוססת על יחסי הגומלין בין השתתפות בעיסוקים לבין בריאות ורווחה אישית. תפקיד המרפאים בעיסוק הוא לאפשר לאנשים לקחת חלק בעיסוקים ולהשתתף בהם במגוון מצבי חיים. הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק מבוססים על זיהוי הגורמים באדם ובסביבה המאפשרים ומגבילים את התפקוד ואת ההשתתפות של האדם בתפקידי חיים )מתוך ועדת המתע"מ המחודש, 2016 .)אחת הסביבות המרכזיות בחיי האדם היא הסביבה התרבותית שאליה הוא משתייך וכן הערכים, האמונות, המנהגים והתפיסות התרבותיות שלו, שהם גורמים העשויים להשפיע על תפקודו. באיגרת הנוכחית של "חכמת המעשה – כשירות תרבותית בארגוני בריאות", חברו שלוש מרפאות בעיסוק – מהאקדמיה, מבריאות הנפש, ומשיקום ילדים, לתאר את האופן שבו משולבים ההיבטים התרבותיים כחלק מתהליך ההתערבות בריפוי בעיסוק - משלב ההערכה הכולל איסוף מידע, תכנון ההתערבות והיישום שלה.
מיכל שוסטר וצוות כשירות תרבותית בבריאות, המרכז הבין תרבותי לירושלים
Translated title of the contributionCultural competence in occupational therapy
Original languageHebrew
Place of PublicationJerusalem
Pages1-8
StatePublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cultural competence in occupational therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this