כלכלת החברה הערבית בישראל

ערן ישיב, נצה קסיר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה סוקר את מצבה של כלכלת החברה הערבית כיום, מתאר בפירוט תוכניות מרכזיות למדיניות ממשלתית - חלקן בשלבי תכנון וחלקן בשלבי יישום - ומציג ניתוח אמפירי על סמך מודל של חסמים העומדים בפני התושבים הערבים בישראל, הן ברכישת הון אנושי והן בשוק העבודה. מאפיין בולט של אוכלוסיית הגברים הערבים בישראל הוא ריכוז גבוה של עובדים במקצועות שבהם נדרשת רמת כישורים נמוכה והשכר הוא נמוך. מאפיין בולט של אוכלוסיית הנשים הערביות הוא רמת השתתפות נמוכה בכוח העבודה. הפערים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית נובעים מחסמים טרום-שוק-העבודה - חסמים להשקעה בהון אנושי - ומחסמים הקשורים בשוק העבודה גופו, דוגמת אפליה, רמה נמוכה של תחבורה ותשתיות, מחסור באזורי תעסוקה נגישים, חסמי יציאה לשוק וחולשה של הרשויות המקומיות הערביות. סקירת הנתונים של החברה הערבית מצביעה על שיפור ברוב התחומים, אך גם על המשך קיומם של פערים ניכרים בינה לבין החברה היהודית. במסגרת מודל של שיווי משקל כללי נבחנו אמפירית השפעותיהם היחסיות של סוגי החסמים השונים: חסמים טרום-שוק העבודה לרכישת הון אנושי וחסמים בשוק העבודה לאחר רכישת ההון האנושי ובחירת משלח יד. הממצאים מצביעים על עלייה לאורך זמן בחסמים לרכישת הון אנושי בפלח משלחי היד המצריכים רמת כישורים גבוהה, ובה בעת על ירידה בחסמי שוק העבודה בכל משלחי היד (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאורות וצללים בכלכלת השוק (קובץ בעריכת אבי בן בסט, ראובן גרונאו ואסף זוסמן)
Place of Publicationתל אביב
Pages678-720
Number of pages43
StatePublished - 2020

IHP publications

  • ihp
  • Economic policy
  • Human capital
  • Palestinian Arabs -- Employment -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Economic conditions

Cite this