יחסים לא כשרים: אוכל ודת בגבולות ומגבלות התבונה הסוציולוגית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עוסק בהשפעה של חוקי השחיטה הכשרה על יחסי היהודים עם סביבתם הנוצרית והמוסלמית. בערעורו על ההנחה הרווחת שחוקי הכשרות נועדו לשמר גבולות חברתיים ולהפריד בין יהודים לשאינם יהודים, לביא מציע קריאה חלופית, שלפיה חוקי הכשרות פעלו דווקא באופן שקירב בין יהודים לבני הדתות האחרות. חלקי בשר אסורים באכילה נמכרו, למשל, לנוצרים, והאיסור בחוק הגרמני על שחיטה לפי כללי האסלאם יצר קרבה מפתיעה בין מוסלמים ליהודים. הדיון של לביא מציע כי מערכות היחסים "האנכיות" שבין אדם לאלוהיו ובין אדם לחיה הן מרכזיות להבנת היחסים "האופקיים" בין אדם לחברו או בין קהילות. בכך הוא מאתגר את הקונבנציה הסוציולוגית הרואה ביחסים האנכיים פונקציה של היחסים האופקיים, וחושף את האנתרופומורפיזם הרווח בשיח הסוציולוגי.
Original languageHebrew
Title of host publicationלחם חוק: עיונים במשפט ואוכל (קובץ בעריכת יופי תירוש ואייל גרוס)
Place of Publicationתל אביב
Pages669-687
Number of pages19
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Christianity -- Relations -- Judaism
 • Islam -- Relations -- Judaism
 • Judaism -- Relations -- Christianity
 • Judaism -- Relations -- Islam
 • Kashrut
 • Shehitah
 • יהודים ומוסלמים
 • יהודים ונוצרים
 • כשרות
 • שחיטה

Cite this