יוצאי ברית המועצות לשעבר בשוק העבודה הישראלי: שני ממדים בהשתלבותם הכלכלית של מהגרים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר הנוכחי בוחן את השתלבותם הכלכלית של יוצאי ברית המועצות (ברה"מ) לשעבר בשוק העבודה הישראלי בשני צירים, ניעות תעסוקתית, כלומר צמצום פערים בסטטוס משלחי יד (צמצום אי-השוויון בהשגת משרות) וניעות בהכנסות, כלומר צמצום אי-השוויון בהכנסות (בתוך כל משלח יד), בהשוואה לקבוצות מוצא של ישראלים יהודים. בנתוני סקרי הכנסות שנתיים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין השנים 1995 ל-2006, מצאנו שהניעות, הן בסטטוס של משלחי יד והן בהכנסות של יוצאי ברה"מ לשעבר, היא נמוכה. עוד מצאנו שיוצאי ברה"מ לשעבר חווים נחיתות משמעותית בהשגת תעסוקה והכנסה בהשוואה לכל קבוצות המוצא בקרב היהודים (ובמיוחד בהשוואה ליהודים ממוצא אירופי-אמריקאי). הממצאים נדונים בזיקה למודל ההיטמעות שלפיו, לנסיבות החברתיות והכלכליות הקשורות להגעתם של המהגרים מברה"מ לשעבר לישראל יש השפעות מזיקות ארוכות-טווח על השתלבותם הכלכלית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)573-594
Number of pages22
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume48
Issue number3-4
StatePublished - 2012
Externally publishedYes

IHP publications

  • ihp
  • Employment (Economic theory)
  • Immigrant absorption -- Economic aspects -- Israel
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Jews, Russian -- Israel
  • Jews, Soviet -- Eretz Israel
  • Jews, Soviet -- Israel
  • Labor turnover
  • Wage differentials

Cite this