חרדות לעתידן: נשים חרדיות לומדות מדעי המחשב באקדמיה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר גישוש זה בוחן התמודדות של נשים אולטרה-אורתודוכסיות, שלומדות לתואר ראשון במדעי המחשב בהשכלה הגבוהה, עם לימודיהן מנקודת מבטן. ההשכלה של נשים במגזר זה שונה משל גברים וכן גם הציפיה החברתית מהן. מחד, אחריותן של הנשים לפרנסת משק הבית היא תופעה נפוצה בחברה החרדית, ולכן השתלבותן במקצועות המחשב עשויה לסייע בהוצאת משפחות רבות ממגזר זה ממעגל העוני. מנגד, נשים במגזר זה מצופות לרמת רוחניות גבוהה, מה שמוביל להיבדלות מחברות אחרות. השוואת הישגי נשים אלו עם חברותיהן למחזור במשך 3 שנות לימודים הראתה כי ציוניהן אינם נופלים משל עמיתותיהן. ראיונות עם שש סטודנטיות מהקבוצה הזו וכן עם אנשי צוות חשפו כי לתלמידות מוטיבציה גבוהה המסייעת להן להתמודד עם פערי ידע. התלמידות תיארו התמודדות יומיומית עקב המתח בין הצורך בשמירת רוחניות ומנגד, הרצון להיות נוכחות בסיטואציות לימודיות, על הרכבן החברתי המאתגר, למשל סטודנטיות ומרצות ממגזרים אחרים, וכן מרצים גברים. הטכנולוגיה המסוננת נתפסה כמאפשרת ואפילו מחויבת המציאות. עם זאת, הייתה התנגדות לפתרונות טכנולוגיים שסייעו בהיבדלות, שכן הם נתפסו כפחות אפקטיביים ללמידה. הסיטואציה אפוא מורכבת ומאתגרת. אולי פתרון טכנולוגי מתקדם יאפשר למידה אפקטיבית תוך שמירה על היבדלות. מחברי המאמר מסיקים, שזיהוי צרכים ממוקדים של אוכלוסיות ייחודיות, מהווה שלב ראשוני שעשוי להכריע את ההצלחה בהשתלבות שלהם באקדמיה.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages13 (2018), 46ע-40ע
Number of pages28
StatePublished - 2018

IHP publications

  • ihp
  • Computer science
  • Education, Higher
  • Jewish women
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this