חקירת יכולת בהוצאה לפועל: מי חוקר, איך ולצורך מה?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר שופך אור על ההליך של חקירת יכולת הנמצא בלב גביית החובות בהוצאה לפועל. הליך זה עבר בשנים האחרונות שינויים דרמטיים, אך על אף ההשלכות מרחיקות הלכת של שינויים אלה טרם נערך עד כה ניתוח מעמיק של חקירת היכולת ושל מטרותיה. המאמר ממלא חסר זה ומתווה את קווי המתאר הפרוצדורליים הראויים להליך, תוך התבוננות בשני מודלים נוספים של חקירת יכולת - זו המתבצעת במסגרת קביעת הזכאות להבטחת הכנסה בביטוח לאומי וזו המתבצעת בהליך של פשיטת רגל. בחינה זו מאפשרת לכותב להשיב על שאלות עקרוניות בדבר המאפיינים הרצויים של חקירת היכולת שטרם זכו לליבון מעמיק בהתחשב ביכולת המעשית - ולא האידילית - לבצע את ההליך של חקירת היכולת. הכרה באילוצים פרגמטיים כגון קיומו (או היעדרו) של ייצוג לחייבים, חוסר במשאבים והיקף תיקים ניכר - מחדדת את האופן שבו נקבע ההיקף של זכויות מהותיות, הלכה למעשה, בהתבסס על מסגרת פרוצדורלית הכפופה בתורה לתכתיבי המציאות. במובן זה, המאמר מסייע להמחיש כיצד תכתיבים אלה משפיעים על - ומכתיבים את - ההחלטות המתקבלות בהליך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationפרוצדורות (קובץ בעריכת טליה פישר ואיסי רוזן-צבי)
Place of Publicationתל אביב
Pages235-262
Number of pages28
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Bailiffs
  • Collecting of accounts
  • Conduct of court proceedings
  • Investigations
  • גביית כספים
  • הוצאה לפועל
  • חקירה
  • סדר דין

Cite this