חיים בבלגן: התנהגות אנטי-סוציאלית בגיל ההתבגרות

U. Timor, T. Uzan, N. Ronel

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר איכותני זה עניינו גורמים להתנהגות אנטי־סוציאלית של נערים מתבגרים. הוא מבוסס על ראיונות פתוחים פנומנולוגיים עם שמונה נערים בגילים 18-17 , שסיימו שהות במוסד סגור לנוער עבריין. שיטת המחקר נבחרה על סמך ההנחה שעל תופעות אנושיות ראוי ללמוד היישר מהאנשים החווים אותן. מתוך דברי המרואיינים עלו שלוש תמות עיקריות, שיש בהן הסבר לקשייהם לאורך תקופות ילדותם, נערותם והתבגרותם: הראשונה — נסיבות חיים קשות ומורכבות, כמו הזנחה במסגרת המשפחה וכישלונות בבית הספר; השנייה — קונפליקטים פנימיים ובלבול בתקופת ההתבגרות, וכן הסתבכויות עם בעלי סמכות וביצוע עבירות; השלישית — הידרדרות לפעילות עבריינית נמשכת, להתחברויות עברייניות, לאלימות ולמעצרים. במהלך הראיונות השתמשו המרואיינים שוב ושוב במילה 'בלגן' בצירופים שונים, כמילת מפתח המשחררת אותם מהצורך לתת הסברים מפורטים, להסביר מציאויות בלתי מובנות ולתאר התנהגויות עצמיות שליליות. את הידרדרותם לפעילות עבריינית הם מסבירים בהשפעת נסיבות חייהם הקשות ובעקבותיהן בכישלונותיהם בגיבוש עצמי ובגיבוש תודעה בלתי עבריינית. החופש שלהם לבחור בהתנהגויות חלופיות נורמטיביות ולממשן היה מוגבל, ואילו הבחירה בהתנהגות העבריינית הייתה בעיניהם פשוטה ומתבקשת.
Original languageHebrew
Title of host publicationנוער בבלגן
Subtitle of host publication(קובץ בעריכת אורי תימור, סוזי בן ברוך ואתי אלישע)
EditorsN. Ronel
Place of Publicationירושלים
Pages7-37
Number of pages31
StatePublished - 2015

IHP publications

  • ihp
  • Adolescent psychology
  • Deviant behavior
  • Juvenile delinquency
  • Problem youth
  • התנהגות סוטה
  • מתבגרים והתבגרות -- היבטים נפשיים
  • נוער בסיכון
  • עבריינות נוער

Cite this