חיבור בין ראש, לב ויד בשירה אקופואטית ישראלית: [מתוך המדור חזית המחקר]

ורד טוהר, עדי וולפסון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אקופואטיקה היא שירה שצמחה כתגובה למשבר האקולוגי-אקלימי העולמי, ובמרכזה המצב המתדרדר של הטבע בשל הפעילות האנושית. מטרת המאמר היא לתאר את האופנים שהשירה האקופואטית פועלת כחיבור בו-זמני בין הממדים: ידע, רגש ופעולה – חיבור שאנו מכנים בשם ראש-לב-יד. באמצעות קריאה במבחר שירים אקופואטיים ישראליים נדגים את ביטויי הידע, הרגש והפעולה שהם מבטאים, ונציג את הפוטנציאל של השירה ככלל ושל השירה האקופואטית בפרט לשמש ערוץ המחבר בין מדע למדיניות, ומניע לעשייה.
Original languageHebrew
Journalאקולוגיה וסביבה
StatePublished - 2021

IHP publications

  • ihp
  • Climatic changes
  • Ecology
  • Ecology in literature
  • Emotions in literature
  • Hebrew poetry, Modern
  • Human ecology

Cite this