חוסן ארגוני בבתי ספר: גורמים מקדמים והשלכות יישומיות למנהל וליועץ החינוכי

אורית שני, אנית סומך

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בתי ספר נאלצים כיום להתאים עצמם לסביבה מורכבת המשתנה בקצב מהיר. בשל כך התרחבה ההכרה בחשיבות החוסן הארגוני. מטרת המחקר להבין את תפקידו המתווך של חוסן ארגוני בין המשתנים המקדימים: מאפייני הצוות (הון חברתי והעצמה צוותית), הניהול (הון פסיכולוגי של המנהל) וסביבת העבודה (גמישות ארגונית ותלות הדדית במטרה) ובין משתני התוצאה (תפקוד בית ספרי במצבי משבר וחדשנות בית ספרית). שיטה: הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שתוקפו ממדגם של 98 בתי ספר, שכלל 1132 אנשי חינוך: מורים, יועצים חינוכיים, מנהלים ומפקחים. ממצאים: ממצאי ניתוח SEM הראו קשרים חיוביים מובהקים בין המשתנים המקדימים: הון חברתי, העצמה צוותית ותלות הדדית במטרה ובין חוסן ארגוני; וקשר חיובי מובהק בין חוסן ארגוני לתפקוד בית ספרי במצבי משבר. החוסן הארגוני מתווך בין שלושת המשתנים המקדימים האלה ובין תפקוד בית ספרי במצבי משבר, ותפקוד בית ספרי במצבי משבר מתווך בין חוסן ארגוני לחדשנות בית ספרית. השלכות יישומיות: המחקר מסב את תשומת ליבם של קובעי המדיניות, מנהלי בתי ספר ויועצים חינוכיים במערכת החינוך לחשיבות פיתוח חוסן ארגוני, לרבות הגורמים המקדמים אותו; למען שיפור התפקוד הבית ספרי בשגרה ובמצבי משבר, ובעקיפין למען קידום חדשנות בית ספרית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)259-293
Number of pages35
Journalהייעוץ החינוכי
Volumeכ"א
StatePublished - 2019

IHP publications

  • ihp
  • Corporate culture
  • Crisis management
  • Psychology, Industrial
  • Schools
  • Technological innovations

Cite this