חומות של ייאוש – על הליכי מיון של מועמדים ליישובים קהילתיים

Translated title of the contribution: Walls of Hope and Desperation: Selection Committees of Candidates in Israeli Settlements

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מבקרים השניים את המנגנון שאימצו רוב היישובים הקהילתיים לצורך הפעלת סמכות המיון המוענקת להם בפקודת האגודות השיתופיות, וקוראים להצבת גבולות ברורים שימנעו שימוש בו לצורכי הפליה בקבלה ליישובים קהילתיים. מנגנון המיון מכיל שני רכיבים: (1)ִ רוּאין של המועמדים על-ידי ועדת קבלה,המורכבת מקבוצה נבחרת של חברי היישוב; (2) בחינה חיצונית הנערכת על-ידי מכוני מיון מקצועיים לצורךהערכת פוטנציאל השתלבותם של המועמדים והמועמדות בקהילה. כותבי המאמר טוענים כי כל אחד מרכיבי המנגנון כשל עצמו, ובוודאי צירוף שניהם יחדיו, מקימים חומה בצורה בפני מועמדים ומועמדות שזהותם האתנית שונה מזו של רוב חברי היישוב הקהילתי. חומה זו פוגעת ביתר שאת במועמדים שזהותם העדתית היא מזרחית, שכן אוכלוסיות מודרות אחרות נוטות להתבדל מרצון (למשל, חרדים וערבים) ולכן ממעטות לנסות להשתלב ביישובים קהילתיים המורכבים מאוכלוסייה השונה מהן. באמצעות השוואת פעולתם המפלה של מנגנוני מיון דומים בתחום התעסוקה, המאמר מראה כי השימוש בראיונות בוועדות הקבלה ובשירותיהם של מכוני מיון מקצועיים צפוי לייצר הדרה של מועמדים ומועמדות ממוצא מזרחי. כדי להימנע משעתוק מנגנוני המיון המפלים מתחום התעסוקה לתחום המגורים, המחברים מציגים מגוון של פתרונות בהשראת הפתרונות שהוצעו בתחום התעסוקה: קביעת אמות-מידה ברורות ליישומם של מנגנוני המיון והסינון; שימוש במבחני מיון המבוססים בעיקרם על יושרה ומאפיינים אישיותיים, ולא על הישגים מקצועיים; שימוש בראיונות מובנים המותירים כמה שפחות מקום לשיקול-דעת המיתרגם להטיה; מתן תמריצים לעידוד גיוון האוכלוסייה ביישובים קהילתיים; שימוש בצוותוּמראיינים מגון; הגברת השקיפות בתהליכי המיון והקבלה, ועוד. פתרונות אלו אמורים לסייע בצמצום ההפליה של מזרחים ומזרחיות ושל אוכלוסיות מודרות אחרות בקבלה ליישובים קהילתיים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionWalls of Hope and Desperation: Selection Committees of Candidates in Israeli Settlements
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-45
Number of pages45
Journalמשפט וממשל
Volumeכ"ג
StatePublished - 2020

IHP publications

  • ihp

Cite this