זכויות וערכים: הערות ביקורתיות של תזת קדימות הערכים על פני זכויות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן באופן ביקורתי את תזת קדימות הערכים על פני זכויות, שלפיה לערכים יש קיום בלתי-תלוי בזכויות והערכים קובעים את היקף הזכויות ואת עצמתן. המאמר מצביע על הקשיים של תזת קדימות הערכים להסביר את שיח הזכויות ומציע במקום זאת את תזת ההדדיות, שלפיה ערכים משפיעים על הזכויות ועל עצמתן ואולם גם הזכויות משפיעות על תוכן הערכים. זכויות משפטיות הן חלק ממערך של פרקטיקות חברתיות אשר מעצב ומבנה ערכים כמו אוטונומיה, או מימוש עצמי. ההגנה על זכות (למשל הזכות לחופש הביטוי) בשמו של ערך מסוים (למשל אוטונומיה) מסייעת לעצב את הערך וכן לאפשר לפרטים לממש אותו בחייהם. זכויות אינן רק מבע של הערכים העומדים בבסיסן; הן משתתפות בהבניית ערכים אלה. עמדה זו מנביעה מסקנות חשובות. בין היתר, היא מסבירה מדוע "הפרדיגמה הרציונליסטית" שלפיה שיח הזכויות הוא ביסודו של דבר שיח ערכים איננה נכונה. היא גם מסבירה מדוע יש חשיבות בהכרה מפורשת במגילות הזכויות. הגנה "אקראית" שאיננה מודעת לאופן שבו זכויות משרתות את הערכים העומדים בבסיסן איננה מספיקה להבטיח את מימוש הערכים העומדים בבסיס הזכויות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)89-104
Number of pages16
Journalהמשפט כתב עת לענייני משפט (שנתון)
Volume18
StatePublished - 2013

IHP publications

  • ihp
  • Autonomy (Psychology)
  • Human rights
  • Jurisprudence
  • Law -- Philosophy
  • Raz, Joseph
  • Values

Cite this