"זה מעבר לתפקידי" : רכיבי ההתנהגות האזרחית-ארגונית של גננות בישראל

מסדה סטודני, יזהר אופלטקה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המונח 'התנהגות אזרחית-ארגונית' (organizational citizenship behavior) עניינו הוא ההיבטים הבלתי-מחייבים בעבודתו של הפרט, אשר עשויים לתרום לתפקודו היעיל של הארגון. מטרות המחקר המוצג במאמר הן זיהוי רכיבי ההתנהגות האזרחית-ארגונית של גננות וחשיפת מניעיה. המחקר התבסס על הפרדיגמה האיכותנית, וכלי המחקר היה ריאיון מובנה למחצה. מהמחקר עולה שהתנהגותן האזרחית-ארגונית של הגננות מתרחשת בחמש זירות: הזירה הפדגוגית, זירת הקהילה המקצועית, זירת הילדים, זירת ההורים וזירת הקהילה החברתית. המניעים להתנהגות האזרחית הם אישיים, דהיינו רקע משפחתי, נתינה כאורח חיים, תחושת שליחות, מחויבות מקצועית ושביעות רצון; וארגוניים-מערכתיים, כלומר השפעת המפקחת, תחושה של אוטונומיה בביצוע התפקיד, מאפייני האוכלוסייה שבגן, האקלים השורר בצוותי העבודה והצורך בהפחתת תחושת הבדידות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)105-139
Number of pages35
Journalדפים
Volume51
StatePublished - 2011

IHP publications

 • ihp
 • Kindergarten
 • Kindergarten teachers
 • Nursery schools
 • Occupational prestige
 • Organizational behavior
 • Parent-teacher relationships
 • Preschool teachers
 • State supervision of teaching
 • Teacher-student relationships
 • Teachers

Cite this