ועדות החריגים של קופות החולים: מגמות חדשות בשאלת מעמדן ותרומתן לנגישות הטיפול הרפואי ולאיכותו

Translated title of the contribution: Review of recent trends regarding the status and contribution of HMOs committees for exceptional cases to access and quality of medical care

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שאלת איכות הטיפול הרפואי ונגישותו קשורה קשר הדוק לתוכן סל שירותי הבריאות. בשל משאבים ציבוריים מוגבלים הליך עדכון הסל מותיר תרופות וטכנולוגיות מסוימות מחוצה לו ומשיב ריקם את פני מקצת החולים. מזור מסוים לבעיה זו מציעות ועדות החריגים של קופות החולים, שדרכי כינונן ואופן הפעלת סמכויותיהן קבועים בתקנוני הקופות. בכמה החלטות שיפוטיות עדכניות נקבע שוועדות החריגים כפופות לביקורת שיפוטית, שעליהן להבטיח את זכות הטיעון של המבוטח, ושחלים עליהן עיקרי הצדק הטבעי וכללי המשפט המנהלי. מאמר זה סוקר את ההתפתחויות האחרונות במשפט בנוגע למעמדן של ועדות החריגים, לדרכי התנהלותן ולשיקולים שעליהן לשקול בשים לב לעקרונות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, והוא מעלה נקודות להתייחסות בהמשך לאור התפתחויות אלה והנחיה עדכנית של משרד הבריאות בנושא. (מתוך המאמר) למאמר זה מצורפות הערות מאת עו"ד לירון חבוט בגליון בעמ' 35-36.
Translated title of the contributionReview of recent trends regarding the status and contribution of HMOs committees for exceptional cases to access and quality of medical care
Original languageHebrew
Pages (from-to)26-34
Number of pages9
Journalרפואה ומשפט
Volume44
StatePublished - 2011

IHP publications

  • ihp
  • Health insurance
  • Health maintenance organizations
  • Labor courts
  • Medical econimics
  • Medical jurisprudence
  • National health insurance

Cite this