התנהגות אלימה בקרב בני נוער בחברה הערבית-פלסטינית: גורמי סיכון וגורמי חוסן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

פרק זה עוסק בגורמי חוסן ובגורמי סיכון להתנהגות אלימה (פיזית, מילולית וחברתית) בקרב בני נוער בחברה הערבית - פלסטינית בישראל, ומוצג בו הקֶשר בין סוגי האלימות שצוינו לעיל לבין משתנים רלוונטיים ברמת היחיד, ברמת המשפחה וברמת החברה. הוא מתבסס על תאוריית המערכות האקולוגיות של ברונפנברנר (1979 Bronfenbrenner), גישה הטוענת כי אי-אפשר להבין את התנהגויותיו של האדם במנותק מהסביבה (המשפחתית, החברתית והתרבותית) שהוא חי בה. בהתאם לכך נדוֹנה בפרק זה השפעתם של שלושה סוגי מאפיינים על התנהגותו של הנער: (א) מאפייני הנער – גיל, מגדר, רמת אימפולסיביוּת, תפיסותיו באשר לאלימות, תחושת אפליה אתנית ורמת דתיוּת; (ב) מאפייני הסביבה המשפחתית של הנער – הקֶשר הרגשי בין הנער להוריו והמצב הסוציו-אקונומי של המשפחה; (ג) מאפייני הסביבה החברתית הרחבה – רמת החשיפה של הנער לאלימות בסביבת מגוריו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחינוך בחברה הערבית בישראל (קובץ בעריכת פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א ומשה ישראלשוילי)
Editorsפאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, משה ישראלשוילי
Place of Publicationתל אביב
Pages191-214
Number of pages24
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Aggressiveness in adolescence
 • Aggressiveness in children
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions
 • Parent and teenager
 • System theory
 • Youth, Palestinian Arab -- Israel
 • הורים וילדיהם המתבגרים
 • נוער ערבי בישראל
 • ערבים בישראל -- חברה
 • תאוריית המערכות
 • תוקפנות אצל ילדים ונוער

RAMBI Publications

 • rambi
 • Children and violence -- Israel
 • Children, Palestinian Arab -- Israel -- Social conditions
 • School violence -- Israel
 • Violence in children -- Israel

Cite this