השפעת חיפוי פני השטח בפרדס צעיר על חידור מי גשמים לקרקע: [חלק שני]

טל שקולניק, אלכס פורמן, רועי אגוזי, גיל אשל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

פרדסים צעירים חשופים לפגיעות הנובעות מממשק הגידול המקובל היום, שבו מרבית השטח הנטוע נשאר חשוף. אחת הפגיעות שנצפתה הינה היווצרות קרום אטום מעל פני השטח, שעלול להפחית את חידור מי הגשם ובהתאמה להגביר את הנגר. שינוי מאזן המים הכרחי כדי למנוע פגיעה סביבתית וחקלאית. במחקר זה נבחנו שלושה ממשקי גידול, במטרה לבדוק את השפעתם על יכולת חדירת המים אל הקרקע. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalעלון הנוטע
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Citrus fruits
  • Mulching
  • Rain and rainfall
  • גשם
  • חיפוי קרקע
  • פרי הדר

Cite this