השכלה ואי-שוויון מגדרי בתפקידי ניהול במערכת החינוך: השוואה לאורך זמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המחקר אשר מתואר במאמר זה היא לבחון את אי-השוויון המגדרי בתפקידי ניהול במערכת החינוך לאורך זמן, וזאת לנוכח קיומם של שני תהליכים: (א) העלייה ברמת ההשכלה של נשים; (ב) העלאת הדרישות ההשכלתיות מהמועמדים לתפקידי ניהול בבית הספר. הנחת המחקר היא כי שני התהליכים האלה עשויים להשפיע על הפער המגדרי ועל דפוס הריבוד המגדרי במערכת החינוך. מטרת המחקר הנוכחי היא לתרום לדיון בסוגיה אם מעמדן של נשים משתפר עם הזמן, או שמא מעמדן החברתי הנמוך נשמר. בהתאם לכך המחקר מתמקד בסיכויים של גברים ונשים להתמנות לתפקידי ניהול בבית הספר בשלוש נקודות זמן: תחילת שנות התשעים של המאה ה-20,שנת 2000 וסוף העשור הראשון של המאה ה-21. בהקשר הזה מודגש הקשר שבין השכלה לבין דפוס הריבוד המגדרי במערכת החינוך. לשם כך מוצגת סקירה של הספרות המקצועית בנושא השתלבות נשים בתפקידי ניהול, ובעיקר של הספרות העוסקת בשינויים אשר חלו בהשכלת נשים ובדרישות הסף הפורמליות מהמועמדים לתפקידי ניהול בבית הספר. בהמשך הפרק מתוארים שיטת המחקר ונתונים על אודות מורים ומנהלי בתי ספר בישראל בשנים 1989, 2000 ו-2009 (נתונים אלה עובדו ונותחו לצורך המחקר). בחלקו האחרון של המאמר נדונה משמעותם של ממצאי המחקר, ונבחנת היכולת ללמוד מהם על אודות השינויים בדפוסי אי-השוויון המגדרי.
Original languageHebrew
Title of host publicationיש סיכוי לשינוי?
Editorsרינת ארביב-אלישיב, יריב פניגר, יוסי שביט
Place of Publicationתל-אביב
Pages257-280
Number of pages24
StatePublished - 2017

IHP publications

 • ihp
 • Education
 • Education -- Israel -- Administration
 • Equality
 • Management
 • School management and organization
 • Sex
 • Women -- Employment -- Law and legislation
 • Women employees
 • Women executives
 • השכלה
 • מגדר
 • מעמד האישה בעבודה
 • מערכת החינוך
 • ניהול
 • ניהול בתי ספר
 • נשים מנהלות
 • נשים עובדות
 • שוויון

RAMBI publications

 • rambi
 • School management and organization -- Israel
 • Sex discrimination in education -- Israel
 • Women executives -- Israel

Cite this