השימוש בחליפת זקנה בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה ככלי לשיפור עמדותיהם כלפי זקנים: [מתוך המדור: חינוך בפיזיותרפיה]

Translated title of the contribution: Utilizing an ‘Aging Suit’ as a Tool toShape Physiotherapy Students’ Attitudestowards Older Adults, and Influencetheir Post-Study Inclination towardsWorking with this Population

מיכל אלבוים-גביזון, אלירן דרוזין, יובל אביטוב, טלי צ'יז'יק-מאיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: חליפת זקנה (ageing suit) נועדה להדמות מצב של זקנה באמצעות יצירה מלאכותית של ליקויים סנסו-מוטוריים השכיחים בגיל זה. חליפת זקנה יכולה להיות אמצעי לשיפור העמדות של הסטודנטים כלפי זקנים. עד כה לא נערך בארץ מחקר הבוחן את השימוש בחליפת זקנה בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה בישראל. על כן, מטרת המחקר הזה היתה לבדוק אם התנסות בלבישה של חליפת זקנה משפיעה לחיוב על העמדות של סטודנטים לפיזיותרפיה כלפי זקנים. כמו כן, המחקר נועד לבחון אם התנסות שכזו משפיעה על המידה בה הם שוקלים לעבוד עם זקנים, ואם השפעות אלו נשמרות לטווח הקצר של שבוע.שיטות: במחקר היו ארבעה שלבים. א. מענה על השאלונים האלו: שאלון מקוון דמוגרפי, השאלון Palmore Facts on Aging Quiz (FAQ) להערכת ידע והשאלון Kogan's Attitudes towards Old People (KAOP) להערכת עמדות כלפי זקנים, וכן שאלות הנוגעות לנכונותם לעבוד עם זקנים; ב. ביצוע רצף של משימות יומיומיות במשך כ – 15 דקות עם חליפה זקנה; ג. מענה חוזר על שאלון העמדות ועל השאלות הנוגעות לעבודה עם זקנים; ד. מענה מקוון חוזר על שאלון העמדות ועל השאלות הנוגעות לעבודה עם זקנים כשבוע לאחר ההתערבות.תוצאות: במחקר השתתפו 17 סטודנטים (שמונה גברים/תשע נשים) לפיזיותרפיה בשנה האחרונה ללימודיהם (שנה ד'), בגיל ממוצע של 27.4 שנים (סטיית תקן – 2.4). הציון הממוצע בשאלון הידע היה 16.76 (2.05) מתוך 25 נקודות. הסטודנטים הפגינו עמדות חיוביות כלפי זקנים טרם לבישת חליפת הזקנה (חציון 149 נקודות מתוך 204). הציון עלה ל 155 נקודות מיד לאחר ההתערבות, ונשמר כך גם כעבור שבוע. שינוי זה לא היה מובהק סטטיסטית. לפני השימוש בחליפה – 41% מן הסטודנטים דיווחו שהם שוקלים בחיוב לעבוד עם אוכלוסייה זו במידה רבה עד רבה מאוד. לבישת חליפת הזקנה לא השפיעה על המידה בה הם שוקלים לעבוד עם זקנים בתחום הלימודים מיד לאחר ההתערבות וגם כעבור שבוע.דיון ומסקנות: ממצאי מחקר זה מצביעים על הפוטנציאל של שימוש בחליפת הזקנה ככלי לשיפור עמדות כלפי זקנים בטווח המיידי ולאחר כשבוע בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה בשנה האחרונה ללימודיהם. ייתכן שחוסר היכולת להדגים הבדל מובהק בציוני העמדות מיד לאחר לבישת חליפת הזקנה ולאחר כשבוע מקורו בציון הבסיסי בשאלון העמדות שהיה גבוה יחסית וייתכן שיצר "אפקט תקרה". ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שלבישת חליפה זקנה לא השפיעה לחיוב על המידה בה הסטודנטים שוקלים לעבוד עם זקנים בתום לימודיהם. אלו ממצאי מחקר ראשונים עבור אוכלוסיית סטודנטים לפיזיותרפיה בישראל. רצוי לערוך מחקרי- המשך עם מדגם גדול יותר, וכן הרחבה של המדגם גם לסטודנטים לפיזיותרפיה טרם יציאתם להכשרות קליניות. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionUtilizing an ‘Aging Suit’ as a Tool toShape Physiotherapy Students’ Attitudestowards Older Adults, and Influencetheir Post-Study Inclination towardsWorking with this Population
Original languageHebrew
Pages (from-to)29-46
Number of pages18
Journalכתב-עת לפיזיותרפיה
Volume26
Issue number1
StatePublished - 2024

IHP publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • College students
  • Physical therapy
  • Older people

Cite this