הר הבית בהגות היהודית - הערות מבוא

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הר הבית הוא השטח הכולל שעליו ניצבו המקדש והמוסדות הלאומיים החוקיים כבתי הדין והסנהדרין. אירועים סוערים התקשרו בעשורים האחרונים בהר הבית, וכולם משתלשלים ונובעים ממעמדו התיאולוגי המיוחד. שחרור הר הבית במלחמת ששת הימים, התנועות הנאבקות לעלייה להר הבית ולחידוש בית המקדש, המחתרת היהודית שביקשה לפוצץ את המסגדים — כל אלה ניתנים להבנה מלאה מתוך השורשים העמוקים של הר הבית בהגות היהודית לדורותיה. להלן אתמקד בעיקר בהר הבית כטריטוריה כוללת ולא אתייחס באופן ספציפי למקדש, לכליו ולמוסדות השיפוטיים שהיו בהר הבית, שכבר נדונו לעייפה בספרות המחקרית, אלא אם כן הם נדונים בכל הנוגע למקומם בהר הבית. בכוונתי להציג מגמות בהגות היהודית בנוגע להר הבית, ולבסוף אף להעיר בקצרה על הכיוונים המחקריים שהופיעו בשנים האחרונות בסוגיה זו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהר הבית: בין חלום לממשות (קובץ בעריכת ידידיה צ' שטרן)
Editorsידידיה צ' שטרן
Place of Publicationישראל
Pages33-70
Number of pages38
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Jerusalem (Israel) -- Description and travel
  • Messianism
  • Temple Mount (Jerusalem, Israel)
  • הר הבית
  • ירושלים (יישוב עירוני) -- אתרים
  • משיחיות

Cite this