הרפובליקה הרומית בראי ההגות המדינית

פרגוס מילר, יצחק חן, עלית קרפ (Translator), אורי שפיר (Translator), אלי שקדי (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"הרפובליקה הרימית בראי ההגות המזיינית פורס בפני הקורא את המקורות השונים על מערכת השלטון הרפובליקנית ברומא, ובוחן את השימוש שעשו בהם הוגים פוליטיים מאז ראשיתה של האימפריה הרומית ועד ימינו. בראשית הספר משרטט המחבר את דמותה של הרפובליקה הרומית כמערכת מדינית פעילה, פתוחה, ובמובנים רבים גם דמוקרטית. הוא מצביע על מיעוט המקורות הכתובים שניתן ללמוד מהם על אופייה ועל תפקודה של מערכת השלטון כרפובליקה הרומית, ועל הדרכים שבהן הוכנו, ולעתים קרובות עוותו, מקורות אלה בידי קוראיהם כבר בתקופת הרפובליקה עצמה . מילר מנתח את מקומה של הרפובליקה הרומית במשנם של הוגים מדיניים מימי הביניים והרנסנס, אצל הוגי המאה 17-ה באנגליה, בכתביהם של הוגי המהפכות באנבליה, בצרפת ובאמריקה, ובגישתם של הוגים בני ימינו . את ספרו הוא מסיים בפרק היפותטי מרתק, השואל כיצד היה אריסטו מתאר את מוסדותיה ואת אופייה של הרפובליקה הרומית . הרפובליקה הרומית בראי ההגות המדינית עוסק ברפובליקה הרומית ובדרכים שבהן נתפסה כמערכת פוליטית-מדינית. הוא פונה אל קהל רחב של היסטוריונים, אנשי ספרות, חוקרי מדע המדינה וקוראים משכילים המתעניינים בהגות הפוליטית של המערב בעת העתיקה, בימי הביניים ובעת החדשה. הספר מבוסס על ההרצאות שנשא פרופסור ... [long field truncated]
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
PublisherThe Historical Society of Israel
Number of pages236
ISBN (Electronic)965227299X, 9789652272997
StatePublished - 2012

Publication series

Nameבמת ירושלים להיסטוריה על שם מנחם שטרן
Publisherהחברה ההיסטורית הישראלית

ULI publications

  • uli

Cite this