הפרדה בין המינים במשפט הישראלי: סיכום מוער של הדין הפוזיטיבי ומבט לעתיד

Translated title of the contribution: Sex Segregation in Israeli Law: An Annotated Review of the Law and a look to the Future

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מהי עמדתו של המשפט הישראלי בנוגע להפרדה בין המינים במרחבים ציבוריים? המאמר מציג את הדין בסוגיה זו, ומבאר אותו תוך מיקומו ועיגונו בעקרונות שיטת המשפט בישראל. לצד הנורמות החוקתיות והחקיקתיות מהמשפט הציבורי והפרטי, מנותחים פסקי הדין של בג״ץ שעסקו בהרחבה בחוקיות ההפרדה בין המינים – פסק הדין בעניין שעות פתיחת הבריכה בקריית ארבע (עניין שוקרון) ופסק הדין בעניין ההפרדה באקדמיה (עניין תירוש). המאמר מניח תשתית מושגית להבנת הסוגיה, ומציע להבחין בין מקרים של מניעה מוחלטת של השתתפות נשים, הפרדה אסימטרית בין המינים המעניקה תנאים נחותים לנשים והפרדה בתנאים סימטריים. הבחנה זו מאפשרת לזהות כי החקיקה והפסיקה הישראלית קבעו שכל שלושת סוגי המקרים פוגעים בשוויון, אם כי בנוגע לשתי התופעות הראשונות הפגיעה זוהתה בצורה נחרצת יותר, ובהתאם גם הסעדים שניתנו בגינה. הבחנה זו גם מציידת אותנו בכלי חדש וחשוב לכל הערכה נורמטיבית של הפרדה בין המינים. כיוון שמקרים רבים של מניעת השתתפות או של הפרדה שאיננה סימטרית נדונים בשוגג כאילו מדובר בשאלה של הפרדה בתנאים סימטריים, כל בחינה נורמטיבית של הפרדה צריכה להתחיל בבדיקה אם אכן מדובר למעשה בהפרדה בתנאים סימטריים.המאמר עוסק בתחילתו בשאלות מקדמיות נוספות, ובהן השאלות מדוע התאוריות של רב-תרבותיות אינן רלוונטיות לשאלת ההפרדה במרחב הציבורי בישראל ומהו ההבדל בין הפרדה בין המינים באוטובוס או בלימודים אקדמיים לבין ההפרדה במלתחות ובשירותים ציבוריים. מסגרת אנליטית זו משרתת את סקירת הפסיקה על הפרדה בין המינים. בהמשך המאמר מתוארים הטעמים לחשדנותו של המשפט הישראלי במסגרות המפרידות בין גברים לנשים ובמשמעותם של התנאים המהותיים ושל החסמים הפרוצדורליים שישנם בדין הישראלי כתנאים לאישורה. כמו כן נדונות צורות הפגיעה של הפרדה בין המינים – הן בבני ובבנות קהילות דתיות שבהן נהוגה הפרדה והן בפרטים מחוץ לקהילות אלה. המאמר דן בהבדלים שבין מסגרות לגברים בלבד למסגרות לנשים בלבד, וכן במעמד הנורמטיבי שראוי להעניק לטיעונים בדבר שיקולי יעילות, טיעונים נפוצים בדיונים על חוקיותה של הפרדה בין המינים. בסיומו המאמר ממפה שאלות אשר נותרו פתוחות ואשר סביר שיעלו על סדר היום הציבורי והמשפטי בישראל בעתיד הנראה לעין. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionSex Segregation in Israeli Law: An Annotated Review of the Law and a look to the Future
Original languageHebrew
Pages (from-to)697-778
Number of pages82
Journalעיוני משפט
Volumeמה 2
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Cost effectiveness
 • Discrimination
 • Equality
 • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
 • Judgments
 • Law -- Israel
 • Legislation
 • Multiculturalism
 • Orthodox Jews
 • Public spaces
 • Sex discrimination
 • Ultra-Orthodox Jews
 • Universities and colleges
 • Women -- Legal status, laws, etc
 • אפליה
 • אפליה מגדרית
 • בית הדין הגבוה לצדק
 • דתיים
 • הפרדה בין נשים וגברים (יהדות)
 • חקיקה
 • חרדים
 • ישראל -- משפט
 • מוסדות להשכלה גבוהה
 • מעמד האישה בחוק
 • מרחב ציבורי
 • עלות-תועלת
 • פסיקה (משפט)
 • רב-תרבותיות
 • שוויון

Cite this