הערכת תכנית "סיכויים להצלחה" מחזור א'

Translated title of the contribution: Prospect” program assessment research- First phase"

Tehila Refaeli, Eran Melkman, Noam Schuman Harel

Research output: Book/ReportReport

Abstract

תעסוקה הינה אמצעי משמעותי למוביליות חברתית, עצמאות כלכלית והשתלבות בחברה. עבור
בוגרי השמה חוץ ביתית )"בוגרי השמה"(, השתלבות בתעסוקה היא אתגר משמעותי, והם חווים
מספר רב של חסמים ואתגרים ייחודים בעולם התעסוקה. המחקר הנוכחי הינו מחקר הערכה מעצב
שבדק והעריך את הפיילוט של תכנית "סיכויים להצלחה" שהפעילה עמותת ילדים בסיכוי– בשנת
,2020 זאת במטרה לבחון את תרומת התכנית למצבם התעסוקתי של בוגרי ובוגרות השמה, לבחון
את האתגרים בדרך להשגת יעד זה ולייצר מסקנות לגבי המשך פעולה בתחום.
תכנית "סיכויים להצלחה" היא תכנית תעסוקה ייחודית הפועלת תחת תכנית הליווי לצעירים בוגרי
פנימיות של עמותת "ילדים בסיכוי " בשיתוף ביטוח לאומי. התכנית מלווה כ50-60- צעירים חסרי
עורף משפחתי ובעלי מאפיינים סיכוניים ייחודיים המקשים עליהם להשתלב בעולם התעסוקה.
התכנית מתמקדת באותם צעירים הזקוקים למעטפת רחבה ולהם ניתנות תמיכות במגוון צירים
ומרחבים במהלך שנה, בכדי לסייע להם להגיע לכדי תעסוקה יציבה ומיטיבה הממצה את
כישוריהם, בדרך לעצמאות מלאה. התמיכה ניתנת בליווי אישי, תמיכה רגשית, מענקי קידום
ועידוד, מעטפת אבחונית ע" פ הצורך, הכשרה מקצועית מותאמת ומיצוי זכויות.
שלב א' של התכנית כלל ליווי קבוצתי במסגרת "סדנת מסוגלות". הצעירים והצעירות ב תכנית לקחו
חלק במפגש קבוצתי שנערך אחת לשבועיים למשך כשבעה חודשים במרכז סיכויים. במהלך
הקבוצה הצעירים והצעירות עברו תהליך בדגש על העצמה ופיתוח חוזקות ומתן ידע פרקטי על
עולם העבודה זאת לצד ליווי אישי. בשלבים הבאים הצעירים והצעירות המשיכו לקבל ליווי אישי
ושולבו בהכשרות מקצועיות. התכנית תוכננה למשך שנה אולם בפועל הצעירים והצעירות ממשיכים
עדיין לקבל ליווי אישי על פי צורך.
Translated title of the contributionProspect” program assessment research- First phase"
Original languageHebrew
Number of pages135
StatePublished - 2022

Cite this