הערכת עמיתים מקוונת והיכרות בין לומדים: האם הם תלויים זה בזה?

מאיה אושר, מירי ברק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הערכת עמיתים הינה תהליך בו לומדים שופטים את איכות העבודה של עמיתיהם. ככל שגדל מספר הקורסים המקוונים הניתנים מרחוק, כך נעשה שימוש רב יותר בהערכת עמיתים, שכן זו מהווה דרך יעילה להערכת מספר רב של משימות פתוחות בעוד משאבי ההוראה נותרים מוגבלים. עם זאת, בחינת האיכות של הערכת עמיתים מקוונת בסביבות למידה מגוונות לא זכתה לתשומת לב מחקרית רבה. לפיכך, מחקר זה בחן את איכות ציוני ומשובי העמיתים בשלוש סביבות למידה: כיתת לימוד (קורס שניתן בקמפוס), SPOC (קורס מקוון קטן ופרטי ו-MOOC (קורס מקוון פתוח רב משתתפים). קבוצת הכיתה (n=50) כללה סטודנטים הרשומים לאוניברסיטה, בעלי היכרות גבוהה זה עם זה. קבוצת ה-SPOC כללה 50 סטודנטים מהאוניברסיטה אשר נרשמו לקורס בגרסתו המקוונת, בעלי היכרות מסוימת שכן הם למדו יחדיו בקורסים קודמים. קבוצת ה-MOOC כללה 50 אנשים ממדינות שונות שהיו זרים זה לזה. כל הסטודנטים התבקשו להגיש את אותן המשימות הלימודיות ולספק הערכת עמיתים מקוונת. הממצאים הצביעו כי איכות ההערכה בקרב קבוצת הכיתה הייתה הגבוהה ביותר בהשוואה לשאר הקבוצות. הציונים שהסטודנטים מקבוצת הכיתה העניקו לעמיתיהם היו במתאם גבוה יותר עם ציוני המתרגלות והמשובים המילוליים שנתנו לעמיתיהם הצביעו על חשיבה מסדר גבוה.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages12 (2017), 1ע-9ע
Number of pages4
StatePublished - 2017

IHP publications

  • ihp
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Educational tests and measurements
  • Feedback (Psychology)

Cite this