הסדרת המחזור במשק הביתי: מחקר אמפירי של ההיבטים הדמוגרפיים וההתנהגותיים של מדיניות מחזור דיפרנציאלית בישראל

Translated title of the contribution: Motivating action through differential design of the legal instrument:: Empirical analysis of the influence of recycling incentives of heterogeneous population

O. Perez, Shmueli-Sidi Keren-Or, Y. Feldman

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר עוסק ביחס שבין רגולציה ומוטיבציה, ומבקש למפות את יחסי הגומלין שבין נתונים דמוגרפיים, הקשרים מוסדיים, מוטיבציות ותמריצים לבין המכשיר המשפטי שבו משתמש הרגולטור. הקשרו של המחקר הוא תחום המחזור, אך המסקנות העולות ממנו חורגות מתחום זה ומבקשות להצביע על מגמה כללית בדבר היחס שבין אופן עיצוב הרגולציה ונכונותם של האזרחים ליישם את הנורמה שהרגולטוריות שבהן משתמשים בתחום זה, הכוללות מכשירים וולונטריים, פיקדונות, קנסות וכן שימוש בטכנולוגיה. המחקר מצביע על היתרונות הגלומים ברגולציה דיפרנציאלית, המביאה בחשבון את המאפיינים הפסיכולוגיים והדמוגרפיים של האוכלוסייה שאליה מכוונת הרגולציה, ובוחן את ההשלכות ההתנהגותית של מכשירים משפטיים שהיה בהם שימוש במסגרת רגולציית מחזור, באמצעות סקר שנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל (1,800 משתתפים). הממצאים מצביעים על כך, שעיצוב מדיניות רגולטורית בתחום המחזור צריך להתבצע תוך רגישות להשפעה האקספרסיבית של החוק ותוך ניתוח ההשפעה של התערבות רגולטורית על מוטיבציות חיצוניות ופנימיות לציות לחוק. בפרט בוחן המחקר יתרונות וחסרונות של מכשירים וולונטריים מול שימוש בסנקציה ושל מכשירים מבוססי מחיר מול קנסות.
Translated title of the contributionMotivating action through differential design of the legal instrument:: Empirical analysis of the influence of recycling incentives of heterogeneous population
Original languageHebrew
Pages (from-to)391-467
Number of pages77
Journalמחקרי משפט
Volume29
Issue number2
StatePublished - 2014

IHP publications

  • ihp
  • Delegated legislation
  • Motivation (Psychology)
  • Obedience (Law)
  • Recycling (Waste, etc.)
  • איכות הסביבה -- פעילות ברשויות המקומיות
  • הנעה (פסיכולוגיה)
  • מיחזור (איכות הסביבה)
  • ציות לחוק
  • רגולציה (מדיניות ציבורית)

Cite this