המשגת התגובה היהודית: בין עמידה להתנגדות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן את המושג "עמידה" ואת הרלוונטיות שלו כקטגוריה מושגית אפקטיבית בחקר השואה. המחברת בוחנת את צמיחתו של המושג בראשית חקר השואה, דנה בקטגוריות הרבות הנכללות בו, מדגישה את אופיו הא־היסטורי ואת ניתוקו מהקשרים רחבים, וטוענת שאין בו כדי לקדם דיון ביקורתי מעמיק. על רקע מכשולים אלו היא מנתחת התייחסויות מוקדמות של באואר למושג "עמידה" בתוך ההקשר של הדיון בתגובות לשואה. כחלק מאותם הקשרים רחבים של תגובות אנושיות על מעשים קיצוניים, ההתייחסויות המוקדמות של באואר לאותן פעולות המכונות "עמידה" פותחות פתח לדיון מקיף ומעמיק שהמושג במתכונתו המקורית אינו מאפשר. דיון זה מייתר את הצורך בקִטלוג היררכי של התגובות הנידונות, כולל התייחסות לשינוי המתמיד שחל בהן ומבוסס על התודעה שביסוד התגובה. זאת ועוד, הוא קושר בין עמידה ובין היכולת לנתח מעשים שעשו בשואה יהודים ולא־יהודים ואף מעשים של מגוון רחב של פרטים וקהילות שמצאו את עצמם במציאות של רצח עם.
Original languageHebrew
Pages (from-to)59-68
Number of pages10
Journalדפים לחקר תקופת השואה
Volumeל"ה
StatePublished - 2022

IHP publications

  • ihp
  • Anti-Nazi movement
  • Bauer, Yehuda
  • Ethics
  • Holocaust, Jewish (1939-1945)
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Research

Cite this