המאבק להעסקה ישירה בישראל: הצלחות וסיכויים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הדיון המתמשך בארגון החברתי של עבודת הניקיון ובמיוחד הדיון בהסדרתה כחלק מהרכש המדינתי ומיקור חוץ של עיסוקי שרות וטיפול נוספים, מנגיד בין שני עקרונות בראציונליות הניהולית. מחד גיסא, ראציונליות ניהולית המבוססת על תחרותיות, הפחתת עלויות והעברת סיכונים לחברות חלשות יותר ברשת הארגונית; מאידך גיסא, ראציונליות ניהולית המבוססת על אתיקה של אחריות תאגידית חברתית הכוללת גם מחויבות לעובדות ולעובדים. מול שני עקרונות מנוגדים אלו עומד המאבק האיגוד-מקצועי והאקטיביסטי המתמקח על תנאי העסקה ראויים יותר. מחקרים בתחום עוסקים בתנאים בהם המאבק מצליח לשנות את יחסי הכוח בין שני עקרונות הראציונליות הניהולית. לאחרונה הוצג טיעון ה'חבילה' המבליט את יתרונותיו של המאבק המשלב פרקטיקות שונות בתביעה להעסקה ישירה כביטוי למחויבות חברתית. יחד עם זאת, טרם נבחן התהליך שבו המאבק מצליח עד כדי תרגומו של עקרון האחריות התאגידית החברתית לכדי קליטתם של עובדות ועובדי ניקיון להעסקה ישירה ובאפשרות כי התארגנות עובדות/ים יכולה להטות את יחסי הכוח לטובת המחויבות למוגנות. במילים אחרות, לא נבחנו מספיק המקרים בהם יושם מעבר להעסקה ישירה כביטוי לעקרון האחריות התאגידית ולמחויבות למוגנות עובדות/ים, באופן שיאיר את האפשרות כיעצם היישום שלה, עשוי להיות בעל משקל ביחסי כוח בין שני עקרונות הראציונליות הניהולית. על מנת להתייחס לחסר זה, אני בוחנת כאן את השאלה: אילו מימדים של העסקה ישירה, כפי שיושמה בשלושה ארגונים בישראל, בית החולים רמב"ם, אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים, משתקפים ביחסי הכוח הנוכחיים בין שני עקרונות הראציונליות הניהולית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)6-27
Number of pages22
Journalהרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש
Volume4
Issue number2
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • Employee rights
 • Employment
 • Industrial relations
 • Management
 • Profit
 • Sanitation workers
 • Social responsibility of business
 • Temporary employees
 • Universiṭat Ben-Guryon ba-Negev
 • Universiṭat Ḥefah
 • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • אוניברסיטת חיפה
 • אחריות חברתית של ארגונים ועסקים
 • המכללה האקדמית אורנים
 • זכויות עובדים
 • יחסי עבודה
 • יחסי עובד-מעסיק
 • מרכז רפואי רמב"ם, חיפה
 • ניהול
 • עובדי קבלן
 • עובדי תברואה
 • רווחיות
 • שירותי ניקיון
 • תנאי עבודה

Cite this