הליך האפוטרופסות לזקנים בראי תיאוריות התערבות בעבודה סוציאלית

Translated title of the contribution: Guardianship procedure for the elderly in the mirror of intervention theories in social work

מיכל בראל, ישראל דורון, רוני סטריאר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן את הליך האפוטרופסות לזקנים ביחס לתיאוריות התערבות בעבודה סוציאלית, ומראה כיצד הכשלים בתחום נובעים מאי-ניהול ההליך על פי תיאוריות אלה. התערבות בעבודה סוציאלית מבוססת על הגדרת צרכים, שבהתאם להם מוגדרות תוצאות ההתערבות הרצויות, ומתוכן נגזרים האמצעים להשגתן. מבחינה זו אפוטרופסות אמורה הייתה להיות אמצעי למענה על הצרכים. אלא שבהליך האפוטרופסות התהפכו היוצרות והמענה קודם לצורך. במקום לשאול “מה הזקן צריך?” (שהיא שאלה המתמקדת בצורכי הזקן) השאלה היא “האם הוא זקוק לאפוטרופסות?” (שהיא שאלה המתמקדת במענה האפוטרופסות). כתוצאה מכך, נוצר מצב שבו “הגולם קם על יוצרו” ובמקום שהכלי (האפוטרופסות) יותאם לצורכי הזקן, צורכי הזקן מותאמים לכלי (האפוטרופסות). המאמר מבוסס על ממצאי מחקר איכותני, שערך ניתוח שיח ביקורתי (Critical Discourse Analysis) על תסקירי עובדים סוציאליים שהוגשו במסגרת הליכי מינוי אפוטרופסות לזקנים ושהמליצו על אפוטרופסות. המחקר נערך טרם שתוקן תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אולם תוצאותיו לא ישתנו כפי הנראה גם לאחר התיקון כל עוד לא ישונו השאלות העומדות בבסיס ההליך. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionGuardianship procedure for the elderly in the mirror of intervention theories in social work
Original languageHebrew
Pages (from-to)69-87
Number of pages19
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמו
Issue number4
StatePublished - 2019

IHP publications

  • ihp

Cite this