הכרעה באין רוב לדעה אחת

איתי ליפשיץ, מרדכי א שורץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מנתח סוגיה תלמודית הדנה בהכרעה במחלוקת שבה אין רוב לדעה אחת וממילא יישום הכלל "אחרי רבים להטות" אינו אפשרי. בדוגמה הנידונה בברייתא שלושה שמאים הנפיקו שלוש שומות שונות לערכו של נכס(120, 100, 80). הברייתא מביאה שלוש דעות של תנאים ביחס להכרעה במקרה זה (100, 93.3, 90). מחברי המאמר מנתחים את דעות התנאים על פי הסוגיה התלמודית ואת שיטות הראשונים בפירוש הסוגיה ובפירוש השיטה שנפסקה להלכה, ומציעים רציונל לכל אחת מהן. השיטה המאתגרת ביותר היא דעת "אחרים" (93.3) כיוון שאינה אינטואיטיבית ואף רב אשי, עורך התלמוד הבבלי מודה "טעמא דאחרים לא ידעינן". המחברים מציעים שלושה הסברים לשיטת "אחרים" המבוססים על מודלים מתמטיים שונים המנפיקים את אותה התוצאה בדוגמה המספרית של הברייתא, אך תוצאות שונות בדוגמאות מספריות אחרות, או בהכללה של הבעיה למספר כלשהו של שמאים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)91-127
Number of pages37
Journalבדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע
Volume29
StatePublished - 2014

IHP publications

  • ihp
  • Evaluation
  • Jewish law
  • Majorities
  • Mathematics -- Religious aspects -- Judaism
  • Talmud Bavli -- Bava Batra

Cite this