היקשרות למקום בשכונות שונות ובעיר אחת: על הקשר בין אדם לשכונתו ובין אדם לעירו

Translated title of the contribution: Place attachment in different neighborhoods in one city

אפרת שנהב, ערן רזין

Research output: Book/ReportBook

Abstract

טיב ההִקָּשְׁרוּת של אנשים לסביבת מגוריהם משפיע על חייהם, על שכונתם ועל עירם. מחקר זה בחןהיקשרות תושבים לשכונת מגוריהם ולעירם בשכונות בעלות רקע חברתי מגוון בתל-אביב-יפו, שכונתיות. המחקר מראה Facebook באמצעות ריאיון תושבים בחמש שכונות וניתוח ארבע קבוצותכי על אף מגמות הגלובליזציה, השכונה והעיר נותרו משמעותיים ונחוצים לבני האדם. שכונות בעלותרקע חברתי נמוך הן מושא להיקשרות רגשית המאופיינת בזהות מקומית גבוהה, ושכונות בעלות רקעחברתי גבוה הן מושא להיקשרות פונקציונלית המאופיינת באמון גבוה במקום. נרטיבים ייחודיים שלכל שכונה יכולים לייצר אמון גם בשכונות מוחלשות וזהות בחזקות. תחושות דחיקה והדרה יכולותלהוביל לאובדן אמון במקום, לאו דווקא כתוצאה של הגירת קבוצות קצה המאיימות על אופי השכונה, אלא גם כתוצאה של 'איום העשירים', שיכול לגרום לאובדן תחושת הזהות בשכונות מוחלשות וחזקותכאחת. בקנה המידה העירוני, נמצאה בין המרואיינים אחידות, המתאפיינת ברמה גבוהה של היקשרות, שנתמכת על ידי האתוס התל-אביבי.
Translated title of the contributionPlace attachment in different neighborhoods in one city
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים; ירושלים
Number of pages38
StatePublished - 2018

Publication series

Nameמחקרי פלורסהיימר
Publisherמחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים
Volumeמס' 1/89

ULI publications

  • uli
  • Identity (Psychology) -- Social aspects -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
  • Neighborhoods -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
  • Neighborhoods -- Social aspects -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
  • Place attachment -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
  • Sociology, Urban -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
  • Trust -- Israel -- Tel Aviv-Yafo

Cite this