היסוד הנפשי של סייג מצדיק ושל סייג פוטר

Translated title of the contribution: The mental elements of justifying and excusing defences and the Unknown Justification and Excuse

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המשפט הישראלי מכיר בסייגים לאחריות פלילית, כגון הגנה עצמית, צורך, כורח וכדומה. אף שלשונו של חוק העונשין אינה מבחינה בין סייגים מצדיקים לבין סייגים פוטרים, הגישה הרווחת בספרות המשפטית ולאחרונה גם הפסיקה מכירות בהבחנה זו בין הסייגים השונים לאחריות פלילית – סייג מצדיק וסייג פוטר – ואף מעניקות להבחנה זו השלכות מעשיות. מאמר זה דן בעצם הדרישה ליסוד נפשי בהקשר של סייג מצדיק וסייג פוטר, בטיבו של יסוד נפשי זה, ולבסוף במקרה שבו היסוד העובדתי של הסייג מתקיים אף ללא היסוד הנפשי שלו. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe mental elements of justifying and excusing defences and the Unknown Justification and Excuse
Original languageHebrew
Pages (from-to)519-550
Number of pages32
Journalמשפט וממשל
Volumeי"ז
Issue number1-2
StatePublished - 2016

IHP publications

  • ihp
  • Criminal liability
  • Defense (Administrative procedure)

Cite this