היבטים אסטרטגיים באפקטיביות הדירקטוריון

נורית נחום, אברהם כרמלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שאלת מפתח בדיון על אפקטיביות הדירקטוריון היא האם וכיצד יכול הדירקטוריון להביא ערך לחברה ולבעלי המניות שלה. המחקר בנושא מתבסס על שתי גישות עיקריות. הראשונה היא הגישה הכלכלית, שמחדדת את האינטרסים הקיימים לכאורה בין בעלי המניות להנהלת החברה ורואה את הדירקטוריון כגוף שליבת תפקידו הוא פיקוח ובקרה על הנהלת החברה. לעומת זאת, הגישה האסטרטגית מדגישה את חשיבות הדירקטוריון כמשאב לחברה ואת תפקידו של הדירקטוריון במתן תמיכה להנהלת החברה בקבלת החלטות אסטרטגיות. המאמר מדגיש את חשיבות יכולתו של הדירקטוריון לשלב ולאזן בין תפקידיו השונים ולהתאים את אופן התנהגותו לסיטואציה הנוכחית של החברה, תוך שיקולי שגשוג החברה ורווחיותה בטווח הארוך. שאלת האפקטיביות הדירקטוריון חוצה גבולות כלכליים ותרבותיים, והדיון בנושא הוא הרבה יותר רחב ובינתחומי מהמוצצג במסגרת זו. המאמר פורש את ההיבט האסטרטגי בקונטקסט הבינלאומי של המחקר, ואין בו לדון בהיבטים משפטיים או אחרים. המחקר היום שם דגש דווקא על ההיבט הזה מפני שהאתגרים העומדים בפני חברות בעת הזו מורכבים מאי פעם. בו-בזמן עבודת הדירקטוריון במדינות רבות הושפעה בשנים האחרונות מהתעצמות הרגולציה, המשקפת בעיקר את הגישה הכלכלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)103-113
Number of pages11
Journalחידושים בניהול
Volume6
StatePublished - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Boards of directors
 • Capital market
 • Decision making
 • Legislation
 • Management
 • Stockholders
 • Strategic planning
 • בעלי מניות
 • דירקטוריון
 • חקיקה
 • יעילות
 • קבלת החלטות
 • שוק ההון
 • תכנון אסטרטגי (מנהל)

Cite this