הטרנספורמציה מכפריות לעירוניות בקרב היישובים הערביים בישראל

Translated title of the contribution: The Rural-to-Urban Transformation of Arab Localities in Israel and its Planning Challenges

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

סוגיית המעבר של היישוב הערבי בישראל מכפריות לעירוניות ומחברה מסורתית לחברה מודרנית דורשת דיון תיאורטי ובחינה של משמעויותיה היישומיות והתכנוניות. התפיסה הדואלית של כפר לעומת עיר הופכת להיות מיושנת לאור המורכבות הנובעת מהתפתחות צורות יישוב נוספות במסגרת תהליך העיור. היישובים הערביים בישראל, שרובם היו כפרים, עוברים תהליך עיור, אך לתהליך זה יש מאפיינים שונים מאשר לתהליכים דומים בחברות מערביות מפותחות. כמו כן מתפתחת בתוך היישובים הערביים שונות בקצב העיור והעירוניות. מאמר זה ידון בסוגיית הכפילות המתפתחת ביישוב הערבי העובר תהליך עיור, ובמתחים בדבר הגדרת אופי היישוב, אפיוניו, ומידת השמירה על מרכיביו המסורתיים, במקביל לאימוץ דפוסי התנהגות מודרניים עירוניים. מעבר מורכב זה מכפריות לעירוניות וממסורתיות למודרניות מעמיד שאלות תכנוניות הקשורות בפיתוח המרחב הציבורי ובמתן מענה לסגנונות החיים והצרכים החדשים המתפתחים. לכן, מאמר זה יסקור את הבעיות של אפיון היישוב הערבי המתעייר, יסביר את המניעים לכפילות ולבעיות המלוות את שלב המעבר מכפריות לעירוניות, ויעלה אל פני השטח את האתגרים התכנוניים הנגזרים משלב מעבר זה. The issue of the transformation of Arab localities in Israel from rural to urban and from traditional to modern societies requires a theoretical discussion about its practical and planning implications. The traditional concept of duality between villages and cities becomes less relevant in light of the complexity resulting from the development of new types of localities within the framework of the urbanization process. Arab localities in Israel, which in the past were mostly rural, went through rapid urbanization processes, differing in their characteristics from those of western developed societies. In addition, the Arab localities exhibit differences in the pace of their urbanizing processes. This paper discusses the issues of duality that developed within the urbanizing Arab localities, including emergent conflicts concerning the definition of the locality's character, and the preservation of traditional components within the community, versus the adaptation of modern urban behavioral patterns. The complexity of the transformation from rural to urban and from traditional to modern raises a number of questions concerning the pertinence of planning to the development and management of the public space, and to the required response to emerging new needs and lifestyles. This paper considers the dilemmas of defining the character of the urbanizing Arab localities, explains the motives for the dualities and dilemmas which accompany the rural-to-urban transformation and underlines the resultant planning challenges.
Translated title of the contributionThe Rural-to-Urban Transformation of Arab Localities in Israel and its Planning Challenges
Original languageHebrew
Pages (from-to)122-142
Number of pages21
JournalHorizons in Geography / אופקים בגאוגרפיה
Volume81/82
StatePublished - 2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Rural-to-Urban Transformation of Arab Localities in Israel and its Planning Challenges'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this