החתונה הגדולה באוסטילה: גלגוליו של מיתוס חסידי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לניתוח הספרותי של גלגולי סיפור החתונה הגדולה באוסטילה, נודעת משמעות יתרה להבנת אופייה ואופני הווצרותה של ספרות האגדה החסידית ומערכות יחסיה עם ספרויות המשיקות לה. המעבר של גופי ידע בין שלל מרכיבי המסורת הפנים חסידית לגווניה היה תוצאה של מלאכת איסוף ושימור שהתנהלה באופנים שונים בסוגות שונות ומתוך קשת רחבה של מניעים ומטרות. הדבר נעשה בו בזמן בכתב ובעל פה. ובתוך כך הועבר מידע בין מחברים ומלקטים חסידים לבין אישים שהיו בקיעים בתולדות החסידות או בגנאולוגיה של יהודי מזרח אירופה. במובן זה היה התוצר הספרותי תוצאה של זיכרון קולקטיבי של קהילת החסידים, שהיו גם הצרכנים העיקריים של ספרות זו. הדיאלוג הגלוי והסמוי במשולש הזיקות שבין היסטוריה, היסטוריוגרפיה והגיוגרפיה, מלמד כי יש לקרוא אותן כמכלול של קורפוס תרבותי שהתפתח בנתיבים מקבילים. מכאן נגזר הצורך במודעות למורכבותו של מאגר ידע זה בבואנו להשתמש בו ללימוד תורתה ולהכרת תולדותיה של תנועת החסידות. אין די בשחזור שושלת המסירה, בזהוי קרבת המלקט או בחשיפת הגרעין ההיסטורי השבוי בקליפה אגדתית. בחינת השמישות של שלל הספרויות צריכה להתחשב לא רק בסוג מקורותיו הגלויים של המחבר או המלקט, אלא יש לחתור, להבין גם את מקורותיו הסמויים מן העין ולחשוף את המגמה האידיאולוגית או הסיעתית שהוא קידם או שאליה התנגד. למאמר מצורף נספח שכותרתו: "שמאל דוחה וימין מקרבת - על התקבלותו של ספר 'החסידות' לאהרן מרקוס"
Original languageHebrew
Pages (from-to)567-594
Number of pages28
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume80
Issue number4
StatePublished - 2012
Externally publishedYes

IHP publications

  • ihp
  • Hagiography
  • Hasidism
  • Historiography

Cite this