החלת חובת שוויון על ארגוני עובדים

Translated title of the contribution: Employee Unions and Equality

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציע להטיל על ארגוני עובדים חובת שוויון חקיקתית. המאמר נפתח בספרות מתחום יחסי העבודה, המראה שארגוני עובדים נוטים לעיתים לקדם שוויון ולעיתים לקדם אפליה. האתגר המשפטי הניצב בפני המחוקקים ובתי המשפט הינו: כיצד לעודד ארגוני עובדים לקדםשוויון ולא אפליה? המאמר מציג את הכלים המשפטיים הקיימים להטלת חובות שוויון על ארגוני עובדים – לרבות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, דוקטרינת הייצוג ההוגן ודיני החוזים –אגב עמידה על מגבלותיהם. לאחר הצגת הכלים המשפטיים הקיימים, המאמר מנתח את מכלול הפסיקה אשר עוסקת בהסכמים קיבוציים מפלים. מהניתוח עולה שלאורך השנים, ארגוני העובדים בישראל הפלו עובדים המשתייכים למרבית הקבוצות המוגנות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. מהניתוח אף עולה כי בתי המשפט פסלו פעמים רבות הוראות מפלות בהסכמים קיבוציים. עם זאת, באף לא אחד מפסקי הדין הוטלה אחריות ישירה ומפורשת על ארגוני העובדים בשל האפליה. בתום הניתוח, המאמר פונה לפירוט הצעה נורמטיבית: הרחבת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה באופן שיטיל חובת שוויון מפורשת על ארגוני עובדים. חובת שוויון שכזו עשויה לעודד ארגוני עובדים מלכתחילה (אקס-אנטה) לקדם שוויון ולא אפליה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEmployee Unions and Equality
Original languageHebrew
Pages (from-to)293-346
Number of pages54
Journalמחקרי משפט
Volumeל"ג
Issue number1
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Age discrimination
 • Collective labor agreements
 • Comparative law
 • Discrimination
 • Discrimination in employment
 • Discrimination in employment -- Law and legislation -- Israel
 • Employee rights
 • Equality
 • Homophobia
 • Labor unions
 • Minorities
 • Sex discrimination
 • אפליה
 • אפליה מגדרית
 • אפליה מטעמי גיל
 • אפליה על רקע נטייה מינית
 • אפליית מיעוטים
 • ארגוני עובדים
 • הסכמי עבודה קיבוציים
 • זכויות עובדים
 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988
 • משפט השוואתי
 • שוויון
 • שוויון הזדמנויות בעבודה

Cite this