ההשפעה של אוריינות בריאות מקוונת של אוכלוסיית הגיל השלישי על יכולות השימוש ועל דפוסי השימוש ביישומוני קופות החולים בישראל

Translated title of the contribution: The Effect of Elderly Digital Health Literacy on the Capabilities and Patterns of HMO mHealth use in Israel

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: אוריינות בריאות מקטינה התנהגויות בריאות מסוכנות, והיא מהווה גורם השפעה חשוב להתנהגויות בריאות בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי. באמצעות הטמעת פרופילים מותאמי אוכלוסייה ביישומוני הבריאות של קופות החולים יהיה אפשר לשפר את אוריינות הבריאות ולהשפיע על התנהגויות בריאות באוכלוסיית הגיל השלישי.מטרת המחקר: מטרת המחקר היא לבחון את השפעתה של אוריינות הבריאות המקוונת של אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל על היכולות ועל דפוסי השימוש ביישומוני קופות החולים בישראל. שיטה: המחקר הוא מחקר חתך שנערך בקרב קבוצה של אוכלוסיית הגיל השלישי מן המגזר היהודי (101=N), על מנת לבחון את ההשפעה של רמת אוריינות הבריאות המקוונת על היכולות ועל דפוסי השימוש ביישומוני קופות החולים בישראל. דגימה של אוכלוסיית המחקר התבצעה בדגימת נוחות בשיטת "כדור שלג" בין החודשים ספטמבר — דצמבר 2020 באמצעות ראיונות טלפוניים בשלושה מעגלי דגימה. תוצאות: מן הממצאים עולה קשר סטטיסטי חיובי בין אוריינות בריאות מקוונת לבין דפוסי השימוש ביישומוני קופות החולים (01.0<p), ובין אוריינות בריאות מקוונת ליכולת השימוש ביישומוני קופות החולים (01.0<p). רמת אוריינות הבריאות המקוונת נמצאה נמוכה בקרב אוכלוסיית המבוגרים במדגם, והיא השפיעה באופן מובהק על דפוסי השימוש (01.0<p) ועל יכולת השימוש (05.0<p) ביישומוני קופות החולים. מצב כלכלי ובריאותי טובים יותר מעידים על יכולת ועל שימוש גבוהים יותר ביישומוני קופות החולים (01.0<p). דיון ומסקנות: יישומוני קופות החולים הם חלק ממערך שירותי הבריאות בישראל. הנגשתם לאוכלוסיית הגיל השלישי תשפר את אוריינות הבריאות ותשפיע על התנהגויות בריאות בקרב אוכלוסייה זו. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionThe Effect of Elderly Digital Health Literacy on the Capabilities and Patterns of HMO mHealth use in Israel
Original languageHebrew
Pages (from-to)19-27
Number of pages9
JournalJournal of Health Promotion in Israel
Volume9
StatePublished - Sep 2021

IHP Publications

  • ihp

Cite this