ההומור בשירות הדרשה: מתווה מושגי ומקרה בוחן יהודי אמריקני

Translated title of the contribution: The Nexus of Humor and Preaching: A Theoretical Road-map and a Jewish American Case Study

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

נקודת המוצא למאמר זה היא ההשערה שקיימת זיקה בין דרשנות להומור, זיקה שראוי לעמוד עליה בהקשר הדרשה היהודית. המאמר עוסק בקורפוס הדרוש היהודי האמריקני בתקופת ההגירה הגדולה. דרשני אמריקה נטו להדפיס בספריהם דרשות כנתינתן. בספרי דרוש מסוג זה, שממד ההומר בולט בהם מאוד, היו הבדיחות כבר בפנים. סוגה אחרת של ספרות הדרוש שפרחה באמריקה היא סוגת ה'חומר לדרוש' שנועדה כחומר גלם לדרשנים להכנת דרשותיהם. החומרים לדרוש היו משני סוגים עיקריים: רעיונות יסוד - מעין דרשות מודולריות שעל בסיסן ניתן לבנות דרשות, וחומרי עזר כדוגמת משלים, אנקדוטות הבחנות ובדיחות, שניתן לשלבם בטקסט הדרשני. המאמר בוחן את השימוש בהומור בשתי התת סוגות של החומר לדרוש ובוחן את השאלה הכללית בדבר הקשר המהותי בין דרשה להומור.
Translated title of the contributionThe Nexus of Humor and Preaching: A Theoretical Road-map and a Jewish American Case Study
Original languageHebrew
Title of host publicationדורש טוב לעמו
Editorsנחם אילן, כרמי הורוביץ, קימי קפלן
Pages173-198
Number of pages26
StatePublished - 2012

IHP publications

  • ihp
  • Jewish wit and humor
  • Jews -- United States
  • Sermons -- Jewish

Cite this