הארמית הבבלית לאור הארמית החדשה: הערות מילוניות נוספות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תנופת המחקר של לשונות הארמית החדשה ולהגיה בעשורים האחרונים הניבה, בין יתר תרומותיה, מילונים, גלוסרים רחבי יריעה ועיונים לקסיקליים שהתפרסמו למן שלהי המאה העשרים. פרסומים אלה, לרבות אוצרות לקסיקליים שנאספו מפי דוברי ארמית ועדיין לא ראו אור, מעשירים עד מאוד את הידוע על אודות הקשים הלקסיקליים והסמנטיים ההדוקים בין הארמית הבבלית ובין להגי הארמית החדשה. במאמר שהתפרסם לא מכבר הוצגו דוגמאות חדשות לזיקה הדוקה זו, ובכללן איזוגלוסות לקסיקליות וסמנטיות הזורות אור על כמה וכמה מילים וצירופים בארמית הבבלית בדבר הגייתם, גיזרונם והוראתם. במאמר זה אבקש להוסיף הערות אחדות על אוצר המילים של הארמית בהסתמך על מקבילות מן הארמית החדשה. להלן אציג שבעה ערכים ממילונו הגדול של סוקולוף לארמית הבבלית ואבחנם לאור ממצאיי מן הארמית החדשה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)257-275
Number of pages19
Journalלשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה
Volume81
StatePublished - 2019

IHP publications

  • ihp
  • Aramaic language

Cite this