האם שימוש בטכנולוגיה במערכת החינוך תורם להפחתת דעות קדומות ולקידום תקשורת בין-אישית בסביבה רב-תרבותית?

דניאל שפרלינג, ליאת בן-יהושע-יוספסברג

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מבקש לתאר מודלים שונים ותוכניות של למידה מקוונת בסביבה בין-תרבותית, לבחון אותם ולדון בתרומותיהם ובמועילותם לצמצום פערים חברתיים, להפחתת תפיסות מפלות ולהקטנת פערים דיגיטליים, פערים חינוכיים, פערים כלכליים ועוד. הסקירה מתארת שלושה מודלים ותוכניות: מודל מרכז טק (TEC) מישראל; תוכנית שוברים גבולות (Dissolving Boundaries) מאירלנד; ומודל בין-מדינתי Solyia, ומנתחת אותם. סקירת המודלים והתוכניות והמחקר שנעשה עליהם מצביעים על שינוי בעמדות משתתפי התוכניות ובתפיסותיהם כלפי עמיתים מאוכלוסייה עוינת או אחרת. לעומת זאת, תרומתן ארוכת הטווח של תוכניות מקוונות להפחתת החרדות בין הקבוצות, לצמצום ההטיה של חברי הקבוצות, להגברת האמון בין הקבוצות ולהפחתת דעות קדומות אינה מובהקת מספיק. הטעם העיקרי להיעדר השפעה ארוכת טווח מובהקת הוא מגבלות המחקר הקיים על תוכניות אלה. מרבית המחקר בתחום מתבצע סמוך להשתתפות בתוכניות ואינו כולל מחקר אורך, אינו עוסק בשאלת ייצוגיותם של משתתפי המחקר או בכנות המענה הניתן על-ידם, בהינתן אופי השאלות הנחקרות. לצד מגבלות אלה, המאמר מעלה כי תרומת התכניות השונות לפיתוח ולקידום מיומנויות חברתיות, מיומנויות תקשורת ומאפייני אזרחות גלובלית רחבה של משתתפיהן מקבלת עיגון ותמיכה בספרות. עם זאת, נדרש מחקר נוסף ומתמשך כדי להעמיק בשאלת תרומתן האפשרית של תוכניות אלה גם במישור החברתי וגם בהיבטים נוספים אחרים שבהם הן פועלות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages14 (2019), 189ע-183ע
Number of pages170
StatePublished - 2019

IHP publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Multiculturalism
  • Team learning approach in education

Cite this