דפוסי השימוש בזמן, העדפות של שימוש בזמן והבדלים בין גברים לנשים: ממצאים מההקשר הישראלי

ליהיא להט, חן שרוני, איתי סנד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לאופן שבו אנחנו מחלקים את זמננו השפעה קריטית על הרווחה הנפשית (being-well) שלנו.ואף על פי כן, בהקשר הישראלי אין די עיסוק בדפוסי החלוקה של זמן ובקשר שלהם למדיניות. מדינות שונות אוספות מידע בנושא, אך בישראל בחינה מקיפה של חלוקת זמן נעשתה לאחרונה בראשית שנות ה 90- של המאה ה.20- המחקר הנוכחי בוחן את האופן שבו האוכלוסייה בישראל מחלקת את זמנה, שכן ממצאים בהקשר זה עשויים לתרום לעיצוב מדיניות. המאמר מתמקד בשלוש שאלות: (1) כיצד המרואיינים מחלקים את זמנם, לפי ארבע קטגוריות: שינה, עבודה בתשלום, עבודה שלא בתשלום וזמן אישי? (2) האם קיימים הבדלים בין גברים לנשים באופן ניצול הזמן? (3) כיצד המרואיינים מעדיפים לנצל את זמנם בקטגוריות הללו? שיטת המחקר היתה כמותית, והתבססה על סקר בקרב מדגם מייצג של 671 איש באוכלוסייה הבוגרת בישראל. ממצאי המחקר מלמדים על הבדלים בין גברים לנשים ובין מגזרים. מרבית המרואיינים העדיפו להקדיש יותר זמן לשינה ולזמן אישי, ופחות זמן לעבודה בתשלום ולא בתשלום. גברים עדיין נוטים להקדיש לעבודה בתשלום יותר זמן מנשים, ואילו נשים מקדישות לעבודה שלא בתשלום יותר זמן מגברים. נוכח מיעוט המידע על שימושי זמן בישראל, למחקר תרומה אמפירית המתבססת על אומדנים של חלוקת זמן בישראל. המחקר מצביע על החשיבות הרבה של קידום סקר לאומי למדידת זמן בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)164-189
Number of pages26
Journalביטחון סוציאלי
Volume120
StatePublished - 2023

IHP publications

  • ihp
  • Families
  • Jewish-Arab relations
  • Population
  • Sex
  • Sleep
  • Surveys
  • Time
  • Work

Cite this