דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות, ופוליטיקה מקומית

Translated title of the contribution: Local democracy in Israel

איתי בארי (Editor), ערן רזין (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מרכיב הייעוד הדמוקרטי בתפקידה של הרשות המקומית נשכח לעתים בשיח הציבורי הדן בשלטון המקומי והרפורמות הנדרשות בו. חסר זה מאפיין מדינות, וישראל בתוכן, שבהן הרשויות המקומיות אינן נתפסות כאבן יסוד בבניין האומה ובזהות הלאומית. לדמוקרטיה המקומית שלושה תפקידים מרכזיים: ייצוגיות, הטמעת ערכים דמוקרטיים ופלורליזם. ספר זה מתמקד בייעוד הדמוקרטי של הרשויות המקומיות בישראל. עשרים ושניים פרקי הספר סוקרים מגמות עיקריות בדמוקרטיה המקומית, דנים במעמדה במערכת הפוליטית והציבורית, השתתפות אזרחית, בניהול החיים המקומיים ובבחירות לרשויות המקומיות. ארבעת המאפיינים של הדמוקרטיה המקומית בישראל העולים מפרקי הספר הם: נבדלות, ריכוזיות לצד הזנחה, שבריריות ומנוצלות, וחשדנות ומחאתיות. האתגרים לקידום יציבותה ומיצויה של הדמוקרטיה המקומית בישראל מתבטאים בכמה כיווני פעולה: מלמטה - התעוררות החברה האזרחית המקומית, מבפנים - אימוץ עקרונות הניהול הציבורי החדש על ידי נבחרי ציבור ובעלי תפקידים ברשות המקומית, מלמעלה - ביזור סמכויות אמיתי על ידי השלטון המרכזי, ומבחוץ - אינטראקציה ישירה עם מדינות, תנועות, ארגונים ותאגידים בין לאומיים. --
Translated title of the contributionLocal democracy in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Number of pages2
StatePublished - 2015

ULI publications

  • uli
  • Central-local government relations -- Israel
  • Local government -- Israel -- Administration
  • Local government -- Israel -- Economic policy
  • Local government -- Israel -- Elections

Cite this