גילנות בישראל ובאירופה: ממצאים ראשוניים מתוך הסקר החברתי האירופי (ESS)

Translated title of the contribution: Ageism in Israel and Europe: Preliminary findings from the ESS survey

ישראל דורון, L. Eyalon, S. Sheuvits-Ezra, Ehud Bodner, Noit Inbar, Chaya Koren, Hava Golander, Hananel Hazan, Sara Carmel, Jenny Brodsky, Alon Goldberg

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

גילנות כמושג מדעי היא מושג צעיר יחסית. מאז שהגה אותו פרופ' בטלר בשלהי שנות השישים של המאה העשרים, השתכללה ההבנה של תופעת הגילנות, והעמיקה על רקע התגברות המחקר האמפירי והעניין התיאורטי בתחום. המאמץ המחקרי לבחינת תופעת הגילנות קיבל לאחרונה ביטוי מקיף בסקר החברתי האירופי (ה-ESS). מאמר זה מבקש להציג ניתוח ראשוני של נתוני הסבב הרביעי של סקר ESS שנערך בשנת 2008, וכלל חטיבת שאלות שעסקו בהיבטים שונים של תופעת הגילנות. המאמר בוחן את "מקומה" של החברה הישראלית מבחינה גילנית בהשוואה לחברות אירופיות אחרות, ומנסה לשרטט כיווני מחקר עתידיים לאור ממצאים אלה. המחקר התבסס על ניתוח משני של נתוני שאלות הגילנות, תוך עריכת השוואה בין שמונה מדינות נבחרות המייצגות טיפוסים אופייניים של מדינות רווחה, ובכללן גם ישראל. הניתוח ההשוואתי לימד על מגמה דומה, כך שלמעט הבדלים מסוימים בין המדינות השונות, המשתתפים בכל המדינות זיהו חלוקה דומה לגילים בין "צעירים" ל"זקנים". מרביתם דיווחו על עמדות חיוביות כלפי הזקנים. ולבסוף, מרבית הנבדקים במדינות השונות לא תפסו את הצעירים והזקנים כ"קבוצות נפרדות" מקהילות שונות. על אף הדמיון בממצאים בין המדינות השונות, התגלו גם הבדלים בממדי הגילנות. הניתוח ההשוואתי הבין-לאומי מלמד כי לתופעת הגילנות יש היבטים אוניברסליים חוצי גבולות וחברות. עם זאת, הניתוח מצביע גם על היבטים ייחודיים למדינות מסוימות. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: הסקר החברתי האירופי, European Social Survey - ESS
Translated title of the contributionAgeism in Israel and Europe: Preliminary findings from the ESS survey
Original languageHebrew
Pages (from-to)73-92
Number of pages20
Journalגרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volume38
Issue number2-3
StatePublished - 2011

IHP publications

 • ihp
 • Age discrimination
 • Germany
 • Great Britain
 • Israel
 • Poland
 • Portugal
 • Prejudices
 • Russia
 • Surveys
 • Sweden
 • Turkey

Cite this